Nog geen nader onderzoek naar dood Dille

Burgemeester Pauline Krikke, de politie en het Openbaar Ministerie – de ‘Driehoek’ – hebben tot nu toe ‘onvoldoende aanknopingspunten’ om nader onderzoek te doen naar de dood van het PVV-gemeenteraadslid Willie Dille. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Door

De Driehoek houdt de mogelijkheid open dat er alsnog onderzoek wordt gedaan naar de zaak-Dille. Als er nieuwe informatie binnenkomt, zal die serieus worden genomen. In de verklaring (zie hieronder) van vrijdag staat dat er verschillende keren contact is geweest met Dille, die heeft gemeld te zijn ontvoerd en verkracht door een ‘groep moslims’ die banden zou onderhouden met het gemeenteraadslid en moslim Arnoud van Doorn. Maar Dille is volgens de Driehoek nooit zelf naar de politie gestapt. Die heeft haar benaderd, nadat er door een derde persoon informatie was gegeven. De politie heeft er volgens de Driehoek bij Dille op aangedrongen om aangifte te doen, maar dat heeft zij geweigerd. Deze lezing van de gebeurtenissen wijkt af van wat Dille later zelf in haar Facebook-filmpje zegt, namelijk dat zij door de burgemeester en de politie in de steek is gelaten.

‘Wél onderzoek’

De fracties van de PvdA en het CDA in de Haagse gemeenteraad willen dat er wél een nader onderzoek komt. In AD Haagsche Courant zegt Koster over Dille dat ze niet gelooft ‘dat je zo’n verhaal verzint’. Zij wijst er verder op PVV’ers geregeld worden bedreigd en dat de zaak daarom extra aandacht verdient. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster vindt dat de familie eerst de rust moet krijgen om te rouwen, maar dat daarna de rol van de burgemeester en de politie nader onderzoek verdienen. De door Dille beschuldigde Arnoud van Doorn ontkent via Twitter elke betrokkenheid. Hij wekte de woede op van andere Twitteraars met de mededeling dat CDA’ster Koster ‘een vijand [is] van de islam’ die politiek wil scoren ‘over de rug van doden en collega raadsleden’.

Verklaring Haagse Driehoek

De Haagse driehoek van gemeente, politie en OM heeft vandaag [vrijdag 10 augustus] uitvoerig gesproken over de tragische dood van Willie Dille. Daarbij is tegen het licht gehouden wat de afgelopen tijd is gebeurd.

Zowel de gemeente, in de persoon van de burgemeester, als de politie heeft meermalen gesproken met Willie Dille en aangedrongen op aangifte. Om redenen die wij niet kennen, heeft zij dat niet gedaan. Justitie en politie hebben onvoldoende aanknopingspunten gekregen om te kunnen komen tot een onderzoek.

Het OM laat het volgende weten:

Mevrouw Dille is eind vorig jaar door de politie benaderd om aangifte te doen, of haar verhaal te vertellen. Dit gebeurde nadat zij het aan iemand uit haar omgeving had verteld en die melding is bij de politie terecht gekomen.

In zedenzaken worden mogelijke slachtoffers met grote zorgvuldigheid door de politie bejegend. Er zijn meerdere gesprekken geweest, soms ook op verzoek van mevrouw Dille. Daarin heeft ze steeds aangegeven geen aangifte te doen en ook geen bemoeienis van de politie te willen. Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve een onderzoek gestart had kunnen worden.

Derhalve waren en zijn er te weinig aanknopingspunten om een onderzoek op te starten naar zowel de ontvoering, als de verkrachting, als de aantijging aan het adres van raadslid Van Doorn. Politie en Openbaar Ministerie benadrukken dat zij aanwijzingen die alsnog aanknopingspunten bieden, serieus zullen nemen.

Meldingen van bedreiging die mevrouw Dille heeft gedaan, zijn direct door de politie opgepakt. Ook hier was de uitkomst dat er onvoldoende concrete informatie volgde.

Standaardportret
Bekijk meer van