Nieuw buurthuis? Spoorwijk regelt het helemaal zelf

Op initiatief van buurtbewoners opent deze zomer een nieuw buurthuis in Spoorwijk. Het is een welzijnsproject zoals het stadsbestuur het graag ziet: kleinschalig en vanuit de wijk zelf.

Door

Zaterdagochtend druppelen de buurtbewoners binnen op de Schimmelweg 200 in Spoorwijk. Met koffie en koekjes worden de bezoekers van de informatiebijeenkomst ontvangen in een nog kale ruimte. Links leunen wat planken en balken tegen de muur, rechts liggen steigerbuizen opgestapeld. Hier staat iets te gebeuren, suggereren de bouwmaterialen, en dat klopt. In dit lege bouwsel opent straks een splinternieuw buurthuis, op initiatief van een groepje wijkbewoners.

“Er zijn te weinig activiteiten voor bewoners in deze buurt, met name voor kinderen,” zegt Mustafa Oduncu, voorzitter van buurtinitiatief Stichting Schets. “Van de zomer hebben we bedacht dat we daar iets aan moeten doen. Met ons plan zijn we naar stadsdeelkantoor Laak gegaan. Daar waren ze met ons eens dat Spoorwijk behoefte heeft aan een buurthuis.” En zo geschiedt. De stichting verkreeg subsidie van de gemeente, steun van fondsen en wist de eigenaresse (die het gebouw in erfpacht heeft) te overtuigen van het idee. Deze week is de verbouwing begonnen, in juni moet het buurthuis opengaan.

Het bestuur van Stichting Schets voor het nieuwe buurthuis (Foto: Eveline van Egdom)

Daarmee komt er weer leven in het gebouw, dat al jaren in onbruik is en tot voor kort te koop stond als kluspand. Dat niet alleen: het pand krijgt zijn oude functie terug. Ooit zat hier jongerencentrum De Keet, een geliefde hangplek van de plaatselijke jeugd, totdat het in 2011 werd wegbezuinigd. “Dat was een grote tegenvaller voor Spoorwijk,” zegt Marcel Keus, die de activiteiten in het nieuwe buurthuis gaat coördineren. “Mensen missen De Keet nog steeds.”

Bezuinigingen

Het initiatief van Stichting Schets is er één naar het hart van het college van B en W. Dat besloot vorig jaar in het coalitieakkoord tot een ingrijpende ‘herstructurering’ van het welzijnswerk in de stad. Feitelijk gaat het om een bezuiniging van liefst 20 miljoen euro in vier jaar tijd. De klap zal vooral worden gevoeld door de grote welzijnsorganisaties in de stad, zoals Xtra en Mooi. Het stadsbestuur denkt ‘meer geld beschikbaar te kunnen stellen voor kleinschaligere en wijkgerichtere voorzieningen’, aldus het coalitieakkoord. Het buurthuis van Schets is zo’n project, weet coördinator Keus. “Dit is wat de politiek wil: kleinschalige initiatieven vanuit de bewoners zelf.”

Tussen de bezoekers loopt Martijn Balster. De fractievoorzitter van de PvdA is zeer te spreken over het buurthuisproject, maar zijn partij zit wel in haar maag met de aangekondigde bezuinigingsgolf. “We weten nog niet precies hoe die gaat uitpakken, maar er zullen buurthuizen gaan sluiten.”

 

We leggen de nadruk op educatie en talentontwikkeling.
Mustafa Oduncu (voorzitter buurtinitiatief Stichting Schets)

 

Tussen de bezoekers loopt Martijn Balster. De fractievoorzitter van de PvdA is zeer te spreken over het buurthuisproject, maar zijn partij zit wel in haar maag met de aangekondigde bezuinigingsgolf. “We weten nog niet precies hoe die gaat uitpakken, maar er zullen buurthuizen gaan sluiten.”

De Keet

Hij verwijst naar een eerdere bezuinigingsronde in 2011, toen de gemeente 21 club- en buurthuizen sloot. Broodnodig, oordeelde het stadsbestuur destijds, aangezien 40 procent van het welzijnsbudget opging aan gebouwen. Ook De Keet moest dicht.

Volgens Balster hebben die bezuinigingen anders uitgepakt dan de gemeente had voorzien. “Veel buurthuizen die destijds in Laak zijn wegbezuinigd, zijn nog altijd eigendom van de gemeente. Ze staan leeg of zijn op verzoek van buurtbewoners weer opengegaan als buurthuis.”

Ook de huidige ‘herstructurering’ ziet hij misgaan. Het college zegt het mes te zetten in onnodige overheadkosten bij de grote welzijnsorganisaties, maar de PvdA vreest voor de continuïteit van welzijnswerk. “Kleinschalige initiatieven lopen eerder het risico ten onder te gaan wanneer een cruciale vrijwilliger wegvalt,” aldus Balster. Waarna hij snel toevoegt: “Dat doet natuurlijk niets af aan dit project.”

Inbraak

Aandachtig lopen de bezoekers van de informatiebijeenkomst langs de posters aan de wanden, die uitleggen wat er op de Schimmelweg 200 staat te gebeuren. In het buurthuis kunnen Spoorwijkers straks terecht voor allerhande activiteiten, vertellen de posters. Van creatieve vorming (muziek, dans, tekenen) en educatie (taalles, voorlezen, sollicitatietraining) tot buurtevenementen (sinterklaasviering, zomerkamp) en een helpende hand (belastingaangifte, spreekuur wijkagent). Ook andere buurtorganisaties, zoals het buurtpreventieteam en de sportschool, kunnen straks gebruikmaken van het buurthuis.

“We leggen de nadruk op educatie en talentontwikkeling,” licht Oduncu toe. “Als stichting willen we een brug zijn tussen de buurt en de stad. Bij ons kunnen bewoners zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld door een aantal toneellessen te volgen. Wie dat goed bevalt, kan daarna de stap maken naar het Laaktheater.” Stichting Schets is een weerspiegeling van de hele wijk, benadrukt Oduncu, met een blik op zijn medebestuursleden. “Daarom zijn we hard op zoek naar een Poolse gastvrouw. In Spoorwijk wonen veel mensen uit Midden- en Oost-Europa. We zoeken iemand die hen in contact brengt met onze stichting, zodat ook zij van het buurthuis kunnen profiteren.”

Meer informatie: www.stichtingschets.nl

Standaardportret
Bekijk meer van