Maatregelen tegen agenten, maar kritiek op politie houdt aan

Tegen agenten die in de Schilderswijk buiten hun boekje gingen is opgetreden. Toch blijft een deel van de gemeenteraad kritisch over de aanpak van excessen en discriminatie bij de politie.

Door

Dat binnen het bureau Hoefkade en daarbuiten mensen met een migratieachtergrond en vrouwen stelselmatig werden gediscrimineerd, zoals door klokkenluiders is gemeld, is volgens politiechef Paul van Musscher niet aangetoond. Hem is ook niet gebleken dat de aanduiding ‘Marokkanenverdelgers’ werkelijk als geuzennaam zou worden gebruikt door agenten van de hondenbrigade. Een aantal politieke partijen, onderzoekers en maatschappelijke organisaties houden hun twijfel. Dit bleek woensdagmiddag in een raadscommissievergadering. De chef van de politie was daarbij aanwezig.

Op grond van een intern onderzoek heeft Van Musscher nu besloten beperkt op te treden. Eén agent wordt ontslagen en is al op non-actief gesteld. Een tweede agent krijgt een proeftijd. Gaat hij weer in de fout dan volgt ontslag. De derde diender wordt een rang teruggezet, en een vierde, die de arrestant filmde, moet 47 verlofdagen inleveren. Daarnaast hebben zes politiemannen een waarschuwing gekregen wegens ‘ongewenste gedragingen’. In de periode 2016-2018 zijn twintig agenten om verschillende redenen ontslagen. Wat het toepassen van geweld betreft scoort Den Haag hoog, gaf Van Musscher toe, maar dat komt mede door het grote aantal demonstraties.

Zwaar mishandeld

De aanleiding voor het recente onderzoek en de straffen is een incident op 14 oktober 2018 in het bureau Hoefkade. Een 18-jarige jongen, volgens de klokkenluiders een Marokkaan, werd toen door agenten zwaar mishandeld. “Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats,” zei Van Musscher eerder.

De Haagse politiechef Paul van Musscher.

Tegelijk relativeerde de politiechef toen de problemen. “Laat één ding duidelijk zijn; we hebben het over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Het overgrote deel van onze mensen verricht dagelijks goed politiewerk, waarbij wij ons te allen tijde aan de wet houden en onze professionaliteit bewaren.”

Er zou binnen de Haagse eenheid juist veel aandacht worden besteed aan ‘omgangsvormen’. “Op die manier werken we continu aan een organisatie waarin iedereen het optimale uit zichzelf kan halen en maximaal bijdraagt aan een professionele politie,” aldus Van Musscher. Hij zei dat er wel degelijk snel en adequaat is opgetreden, nadat er meldingen over de uit de hand gelopen arrestatie waren binnengekomen. “Er verdwijnt niets onder het tapijt.” De politiechef kondigde aan dat agenten voortaan meer over wijken gaan rouleren, om irritaties en ongewenst gedrag te voorkomen.

Remkes neemt politie in bescherming

Waarnemend burgemeester Johan Remkes nam de politie onlangs in een brief in bescherming en deed dat woensdag opnieuw. ‘Het onterecht in twijfel trekken van de integriteit van de politie is daarenboven niet alleen verwerpelijk, maar ook gevaarlijk. Dat raakt immers aan het vertrouwen in de politie en daarmee aan de legitimiteit van het politieoptreden,’ schreef Remkes. Hij voegde daar woensdag aan toe dat de ‘onterechte’ kritiek ook nog eens ‘stigmatiserend’ werkt.

 

Laat één ding duidelijk zijn; we hebben het over enkele medewerkers die over de schreef zijn gegaan.
Haagse politiechef Paul van Musscher

 

De Haagse Stadspartij, de IslamDemocraten en NIDA hebben eerder naar aanleiding van de situatie op het bureau Hoefkade en eerdere misstanden het ‘vertrouwen in de eenheidsleiding’ opgezegd. In een gezamenlijke verklaring schreven de partijen dat er kennelijk ‘onvoldoende wils- en daadkracht [is] om tot drastische en structurele hervorming te komen’. De woordvoerders waren ook woensdag zeer kritisch. Ook de PvdA is dat, al wilde de partij nog niet het vertrouwen opzeggen.

Reprimande PVV voor gebruik woord ‘neger’

Hart voor Den Haag nam de politie juist in bescherming en D66 vond dat de drie partijen met de verklaring de verkeerde weg bewandelen. Eerst het vertrouwen opzeggen en daarna pas in debat gaan, is de omgekeerde volgorde volgens deze partij. PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis riep de woede van veel andere fracties en van toehoorders over zich af door een paar keer het woord ‘neger’ te gebruiken. Na enige aarzeling greep commissie-voorzitter Erlijn Wenink (GroenLinks) in. Zij verbood Kruis het woord te gebruiken. Fractievoorzitter Arjan Dubbelaar van Hart voor Den Haag liet even later weten niet in te zien waarom het woord ‘neger’ niet mocht worden gebruikt. Het staat immers in de dikke Van Dale staat. Maar Wenink hield voet bij stuk.

Optreden tegen klokkenluiders

Wat verder in en buiten de gemeenteraad veel kritiek losmaakt, is het optreden van de politie tegen de klokkenluiders. Vooral het op non-actief stellen van politievrouw Fatima Aboulouafa, die enige tijd op de Hoefkade werkte, wekt woede. Volgens korpschef Erik Akerboom heeft zij terecht misstanden op het bureau Hoefkade gemeld. Maar daarna zou ze zich, als teamchef in Leiden, onmogelijk hebben gemaakt door op sociale media kritiek te uiten op collega’s en de korpsleiding.

Aboulouafa zei hierover zelf in de Volkskrant dat het aankaarten van discriminatie en uitsluiting bij de politieorganisatie weerstand oproept. En: ‘Bij de politie is men het niet gewend om te gaan met sterke vrouwen die evenveel recht hebben om aan de vergadertafel te zitten’.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van