Kerk Apeldoornselaan blijft voorlopig staan

De Theresiakerk in de wijk Rustenburg wordt voorlopig niet gesloopt. Buurbewoners krijgen het komende half jaar de kans om met een levensvatbaar plan te komen voor hergebruik van het voormalige godshuis.

Door

Dat is de uitkomst van een vergadering van raadscommissie ruimte op woensdag 27 maart. Volgens HSP-raadslid Peter Bos geeft het uitstel de bewoners tijd om hun plan verder uit te werken en investeerders te zoeken. “Ik hoop dat het net als bij de Bethelkerk (Mozartlaan, red.) tot resultaat gaat leiden en de kerk straks het kloppend hart van de wijk gaat worden,” zei Bos na de vergadering.
Ter tafel lag het voorstel medewerking te verlenen aan de sloop van de kerk ten behoeve van nieuwbouw van een supermarkt en een flat met zeventien sociale huurwoningen. Initiatiefnemer is de firma Kavel Vastgoed, die recent de Sacramentskerk  aan de Sportlaan liet afbreken. Hier komen villa’s te staan.

Arc de Triomphe van Rustenburg

Een aantal insprekers uit de wijk maakte bezwaar tegen de sloop, van de ‘Arc de Triomphe’ van Rustenburg, waarmee werd verwezen naar de ligging van de kerk op de tweesprong van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan. Zij stelden dat er nooit echt inspraak (‘participatie’) mogelijk is geweest. De kerk zou in hun ogen een soort wijkcentrum moeten worden, met bijvoorbeeld een grand-café, een bibliotheek, een klimmuur en een interreligieuze gebedsruimte. In het voormalige klooster aan de Kootwijkstraat zouden woningen kunnen komen. Dat vergt allemaal wel een flinke investering en dus een investeerder, want de gebouwen dienen dan te worden overgenomen van de rk-parochie van Maria Sterre der Zee (Den Haag-Noord).

De penningmeester van de parochie liet via de inspraakmicrofoon weten de actie van de buurt van lede ogen aan te zien. “Waar was u tien jaar geleden, toen we de kerk open probeerden te houden?” wierp hij de insprekers voor de voeten. De parochie wil het kerkgebouw, dat al in 2007 aan de eredienst werd onttrokken, nu zo snel mogelijk verkopen aan Kavel Vastgoed. Het geld zou nodig zijn om de acht kerkgebouwen in die in deze fusieparochie nog wel in gebruik zijn open te houden.

Plan behoud Theresiakerk krijgt kans

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) erkende dat er ‘dilemma’s’ zijn. Hij schetste de voorgeschiedenis en ontkende dat er geen inspraak was geweest. “Er is twee jaar geprobeerd een andere religieuze bestemming te vinden. Daarna is gekeken naar een maatschappelijke functie,  allemaal zonder resultaat,” aldus de wethouder. Volgens hem is er in oktober 2016 nog een inloopavond geweest en is mede op basis van wat toen uit de wijk naar voren kwam bepaalt dat er sociale-huurwoningen in de nieuwbouw zouden komen in plaats van een duurdere categorie. Volgens Revis past het huidige nieuwbouwplan ‘binnen de kaders’ die de gemeente heeft gesteld. Wel moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd.

In de vergadering bleek dat een meerderheid van de raad toch het nieuwe bewonersinitiatief het voordeel van de twijfel geeft. “We moeten de tijd nemen voor een plan ter behoud van de kerk, of voor een beter nieuwbouwplan,” aldus PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Ook HSP, Partij van de Dieren, CDA, GroenLinks, Groep de Mos, 50+ en Nida vonden dit. D66 en ChristenUnie gaan nog overleggen. De VVD was niet aanwezig. Het voorstel om mee te werken aan het plan van Kavel Vastgoed wordt voorlopig niet door de plenaire gemeenteraad behandeld.

De Theresiakerk is een schepping van architect Nicolaas Molenaar jr. uit de jaren 1929-1931. De sobere bakstenen kerk met toren speelt stedenbouwkundig gezien een belangrijke rol in het stadsbeeld, maar staat niet op de monumentenlijst. Qua kerkelijke indeling (rk) valt Rustenburg nu onder de Agneskerk aan de Beeklaan.

[Dit stuk is aangevuld op 2 april 2019]

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van