Actie om Humanity House te redden

Het onlangs gesloten museum Humanity House verdient een doorstart. Dat vindt een groep hoogleraren en ondernemers.

Door

In een deze week gepubliceerd manifest staat dat de sluiting van het museum aan de Prinsegracht niet alleen een ‘groot verlies’ is, maar ook ‘een blamage voor Den Haag als internationale stad van vrede en recht’. De Haagse sociaal ondernemer Louk Burgers werkt aan een plan voor een Humanity House 2.0. “Laten we daar over nadenken,” zegt hij. “Het Humanity House was bij uitstek de plek waar je een moreel kompas kon vinden of kon bijstellen en herijken. Hier werd je morele batterij weer opgeladen.”

Corona en subsidies

Dat het Humanity House op zondag 1 november dicht is gegaan, is volgens de directie zowel het gevolg van de coronacrisis, als van de afgewezen subsidieaanvraag in het kader van het gemeentelijke kunstenplan. Humanity House kreeg een positieve beoordeling van de adviescommissie, maar die stelde tegelijk dat het museum geen geld uit de kunstbegroting moest krijgen. Vanaf maart zijn de inkomsten uit bezoek en verhuur nagenoeg stilgevallen. De definitieve beslissing over het Kunstenplan 2021-2024 van de gemeente, die deze week valt, komt te laat voor het museum. “Het is ongelofelijk jammer dat in deze tijd van polarisatie en in de stad van vrede en recht geen ruimte is voor een plek als Humanity House,” zegt directeur Hanneke Propitius.

‘Vrijheid waarborgen’

In het manifest wordt verwezen naar de woorden van Dumisani Mwandla, medegevangene van Nelson Mandela: “When we fight…, we destroy their future”. Bedoeld is hier niet de strijd voor een betere wereld, maar het op een verkeerde manier uitvechten van onderlinge conflicten. Voor de ondertekenaars van het manifest kan dat van alles betekenen, van ruziënde ouders tot conflicten in de oude stadswijken. Ook worden politici genoemd die mensen tegen elkaar opzetten. ‘Zonder kameraadschap en solidariteit komt er van echte vrijheid niets terecht. Het vergt van ons allen inspanningen om die vrijheid te waarborgen,’ aldus het manifest.

Studenten en scholieren

Juist het Humanity House, waarin onder meer aandacht werd besteed aan het vluchtelingendrama, speelde een belangrijke rol in het denken over onderdrukking en vrijheid, volgens de ondertekenaars. In tien jaar tijd trok het bijna 250.000 bezoekers, onder wie veel studenten en scholieren. Burgers: “Dat is een niet in geld uit te drukken waarde.”

Het manifest is onder meer ondertekend door Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en  migratiegeschiedenis, Derk Stegeman, directeur van Stek en predikant, Ab van der Touw, ex-topman Siemens Nederland, Fred Zuijderwijk, programmamaker en presentator, Jörgen Raymann, cabaretier en presentator, Funda Müjde, cabaretière en Karel de Rooij.

[De passage over de subsidieaanvraag is aangepast op 5-11-2020.]

Standaardportret
Bekijk meer van