Grote milieuzone in Den Haag staat straks alleen nog elektrische bedrijfsauto’s toe

Den Haag gaat zijn milieuzone flink aanscherpen en uitbreiden. Bestelbusjes, taxi’s en vrachtwagens die op fossiele brandstof rijden, worden stapsgewijs geweerd uit een groot deel van de stad.

Door

De gemeente werkt toe naar een ‘zero-emissiezone’ in het centrum en langs de kust. Tegen 2030 mogen bedrijfsvoertuigen alleen nog de zone in als ze elektrisch rijden. Hiermee wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren en de stikstofuitstoot, CO₂-uitstoot en geluidsoverlast verminderen.

In de huidige milieuzone in het centrum gaat het regime volgend jaar al in. Nieuwe bestelbusjes, taxi’s en vrachtwagens moeten vanaf dan elektrisch zijn, willen ze de binnenstad in. Voor bestaande voertuigen komt een overgangsregeling, afhankelijk van hun uitstoot. Zo mogen de schoonste benzinebusjes (emissieklasse 6) tot 2028 de zone binnen, terwijl modellen van vijftien jaar of ouder (emissieklasse 4) volgend jaar al de toegang wordt ontzegd.

 

De luchtkwaliteit in de stad is vergelijkbaar met het roken van vijf sigaretten per dag
Robert Barker, wethouder

 

Het college van B en W wil de milieuzone bovendien fors uitbreiden. De hele strook tussen de zee en de Loosduinseweg wordt vanaf 2026 toegevoegd aan de zero-emissiezone. Dat is een groter gebied dan eerder was voorgespiegeld, toen de Laan van Meerdervoort de beoogde grens was. “Met deze uitbreiding ontlasten we vooral het beschermde natuurgebied Wapendal,” legt wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren, milieu) uit. “Dat ligt vlakbij de Laan van Meerdervoort.” Ook een groot stuk Benoordenhout wordt toegevoegd aan de zone als ‘buffer’ voor duingebied Meijendel.

Zero-emissiezone den haag

De beoogde zero-emissiezone. Het blauwe deel is bestaande milieuzone in het centrum.

Minder stikstof

Hierdoor zal er beduidend minder stikstof neerslaan in de duinen, waar de natuur nu gebukt gaat onder een overdaad aan stikstof. Bovendien kan de gemeente de bespaarde uitstoot deels inzetten als compensatie bij bouwprojecten die anders niet van de grond komen. Daarnaast levert zo’n emissieloze zone schonere lucht op. “De luchtkwaliteit in de stad is vergelijkbaar met het roken van vijf sigaretten per dag,” zegt Barker, verwijzend naar een recent onderzoek van de GGD.

Den Haag is niet de enige gemeente die het bedrijfsverkeer aan banden legt. Meer dan dertig steden voeren volgend jaar vergelijkbare zero-emissiezones in. Amsterdam heeft het hele gebied binnen de Ring aangewezen als milieuzone. Ook Rotterdam gaat niet-elektrisch bedrijfsverkeer uit het grootste deel van de stad weren, de haven uitgezonderd.

 

Dit vraagt veel van ondernemers. Daarom zijn er overgangsregelingen en subsidies
Robert Barker, wethouder

 

Evenwel heeft de milieuzone ingrijpende gevolgen voor ondernemers en bedrijven. Alleen al in Den Haag staan zo’n 23.000 bestelauto’s en 1500 vrachtwagens geregistreerd. Uit een opinieonderzoek van bureau EMMA blijkt dat veel Haagse ondernemers de zero-emissiezone op zich wel snappen, maar de invoering ervan te snel vinden.

“Dit vraagt veel van ondernemers,” erkent Barker. “Daarom zijn er overgangsregelingen en subsidies.” Van de rijksoverheid kunnen bedrijven tot 5000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf of lease van een elektrische bestelbus. Daarnaast bestaan er fiscale aftrekposten en goedkope leningen. Intussen broedt de wethouder op een gemeentelijke subsidie om ondernemers te steunen. “Bijvoorbeeld een sloopregeling.”

Kermiswagens

Uitzonderingen zijn er ook. Voertuigen als kermiswagens, oldtimers, verhuiswagens en betonmolens zijn gevrijwaard van de milieuregels. Ook kunnen ondernemers met een busje ontheffing aanvragen, bijvoorbeeld vanwege lange levertijden van elektrische auto’s of een dreigend faillissement.

De handhaving van de milieuzone gebeurt met camera’s. In de bestaande zone in het centrum worden zo al oude dieselauto’s geweerd. Op het binnenrijden van de zone met een verboden voertuig staat een boete van 110 euro (personenauto en bestelbusje) of 280 euro (vrachtwagen).

Onomstreden is het plan voor de zero-emissiezone bepaald niet. ‘Hart voor Den Haag zal alles op alles zetten om dit beleid te stoppen,’ heeft oppositieleider Richard de Mos verkondigd.

Standaardportret
Bekijk meer van