Louis Couperus krijgt steen in Amsterdamse Nieuwe Kerk

Couperus en Den Haag zijn een twee-eenheid, maar ook Amsterdam eert hem nu met een gedenksteen in het ‘literaire pantheon’ van de Nieuwe Kerk.   

Door

Burgemeester Jan van Zanen onthulde zondagavond, honderd jaar na het overlijden van de schrijver, een gedenksteen in de Nieuwe Kerk. De steen is ontworpen door vormgever Tessa van der Waals. Hij ligt bij andere ‘schrijversstenen’ zoals die van Multatuli, Hella S. Haasse, Anton de Kom en W.F. Hermans. “Het is volkomen terecht dat Louis Couperus een plaats krijgt in deze eregalerij. Hij is immers een van de grote namen van de vaderlandse literatuur uit de late negentiende eeuw. Hij is ook een geboren en getogen inwoner van Den Haag. Een die daar zelfs een statement van maakte: ‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’,” aldus Van Zanen. Ook de schrijvers Bas Heijne en Ellen Deckwitz hielden toespraken.

De vormgever Tessa van der Waals (1960) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. In haar werk is de relatie woord en beeld leidend. Van der Waals werkt met kunstenaars en schrijvers, voor literaire uitgevers en musea, waaronder Museum De Pont in Tilburg waar ze de vaste vormgever is. Haar ontwerpen zijn veelvuldig bekroond. Beeldhouwer Henk Welling hakte de steen.

De Nieuwe Kerk bevat grafmonumenten van tal van beroemde Nederlanders, onder wie Michiel de Ruyter den Joost van den Vondel. De laatste tien jaar zijn in het kader van herdenkingen sobere gedenkstenen geplaatst in wat de kerk aanduidt als zijn ‘literaire pantheon’.

Tentoonstellingen 

Het Literatuurmuseum heeft een kleine tentoonstelling ingericht rond Couperus. Te zien zijn onder meer originele foto’s, briefkaarten, het handschrift van ‘De stille kracht’ en Couperus’ paspoort. Ook toont het museum een vlinderdas die de schrijver droeg tijdens het festival in Nice.

De eerste pagina van het manuscript van ‘De stille kracht’. | Collectie: Literatuurmuseum

In het online-museum LiteratuurLab is maandelijks een bijdrage te lezen van een hedendaagse schrijver. Zo schreef Philip Huff recent een artikel waarin hij ingaat op de genadeloze recensie die Willem Kloos in 1887 schreef over Couperus’ tweede dichtbundel ‘Orchideeën’. Een artikel van Bertram Mourits zoomt in op de Eros van Praxiteles, een klassiek beeld dat in verschillende verhalen en romans opduikt en waarvan Couperus een miniatuurversie in zijn werkkamer had staan. In het najaar komt het museum met een grote online-expositie over Couperus. In het Louis Couperusmuseum aan de Javastraat is nog tot en met 31 december de tentoonstelling ‘Louis Couperus non-binair?’ te zien, die de persoonlijke identiteit van de schrijver onderzoekt.
Een overzicht van alle Couperus-activiteiten is te vinden op de site van het Louis Couperusgenootschap.

Standaardportret
Bekijk meer van