Bewoners Rivierenbuurt krijgen gezicht in foto-expositie

De expositie ‘Wij Rivierenbuurt’ toont de veranderde Haagse volkswijk in tachtig portretten van bewoners.

Door

Van de 90-jarige An tot de tiener Rachelle met skateboard. De expositie in galerie Trixie aan het Scheldeplein toont een fraaie doorsnede van de bevolking van deze volksbuurt die tegen het Spuikwartier aan ligt. Er zijn tachtig fotoportretten te zien.

Ooit was het de ‘rafelrand’ van de stad, met oude binnenhavens, veel slechte woningen, prostitutie en zelfs industrie in de vorm van de Staatsdrukkerij (Sdu). Maar nu is er veel veranderd volgens Aart de Groot van het Platform Kunst Rivierenbuurt-Spuikwartier. “De tentoonstelling laat de veelzijdigheid en levenskracht van de wijk zien. Vroeger waren er veel kleine en slechte woningen en bedrijven met ellendige werkomstandigheden en flinke milieuvervuiling. Nu is er veel verbeterd en zijn nieuwe woningen toegevoegd. Maar de buurt heeft nog een geheel eigen sfeer en karakter.”

‘An’, foto van Steven Scholten.

De afgelopen tien jaar is onder meer een nieuw wijkje ontstaan op de Sdu-locatie en verderop een nieuwe stedenbouwkundige ruimte, het Grevelingenplein.

Diversiteit in beeld

Er is werk te zien van drie fotografen die gewoon in hun buurt op stap zijn gegaan, op zoek naar mensen. Eén van de fotografen is oud-wethouder Joris Wijsmuller, die al vijfentwintig jaar in de Rivierenbuurt woont. “Het was een idee van Aart de Groot en Steven Scholten, Oliver van der Spek en ik hebben het uitgevoerd,” vertelt hij. “Ons doel was de diversiteit van de wijk in beeld brengen. Het was ooit een echte volksbuurt, nu is het diverser geworden, onder meer door de bouw van koopwoningen. Gelukkig is echte hoogbouw ons bespaard gebleven.”

‘Wij Rivierenbuurt’, tot en met 17 december te zien in galerie Trixie, Scheldestraat 1-11 (13.00-19.00 uur, maandag en dinsdag gesloten). In januari te zien in Amare.

 

Standaardportret
Bekijk meer van