De koning is weer Hagenaar

De koninklijke standaard wappert bij de koepel van Huis ten Bosch. Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters zij nu echt naar Den Haag verhuisd.

Door

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Ariane en Alexia hebben zondag 13 januari hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch. Voorheen woonden zij op de villa Eikenhorst in Wassenaar.

Zondagmorgen hees een hofdignitaris de koninklijke standaard op het dak van het paleis. Eerder leken koning en koningin zich niet erg te verheugen op de verhuizing. Ze zeiden dat het ‘wennen’ zou worden en dat het ‘emotioneel’ was om de Eikenhorst te verlaten. Voor Willem Alexander is de verhuizing ook een terugkeer; hij woonde van 1981 tot 1983 met zijn ouders en broers op Huis ten Bosch.

Ingrijpende en dure renovatie

Paleis Huis ten Bosch is één van de drie paleizen die door de staat ter beschikking zijn gesteld aan het vorstelijk paar. Het wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders. De andere paleizen zijn Noordeinde (werkpaleis) en het Paleis op de Dam (ontvangsten, banketten). Na de verhuizing van prinses Beatrix in 2014 naar Drakensteyn in Lage Vuursche stond Huis ten Bosch leeg.

Het centrale, oudste deel van het Huis ten Bosch. | Foto: RVD

Het is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Dat kostte 63 miljoen euro. Dit bedrag is veel meer dan was geraamd. De oorzaak daarvan was dat delen van het gebouw in veel slechtere staat verkeerden dan eerder werd aangenomen. Ook moest er asbest worden verwijderd. En nog is niet alles klaar. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst moeten nog enige ‘afrondende werkzaamheden’ worden verricht.

Wassenaarse vleugel

Het koninklijk gezin woont in de ‘Wassenaarse’ vleugel. De ‘Haagse’ vleugel is voor gasten. Het centrale deel van het paleis bevat onder meer de imposante Oranjezaal en een aantal waardevolle salons. De bouw van het centrale deel begon in 1645. Dit gebeurde naar ontwerp van Pieter Post en in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms.

Toen de prins in 1647 overleed, liet Amalia van het gebouw een soort mausoleum voor haar echtgenoot maken. Zijn heldendaden vormen het onderwerp van de schilderingen in de Oranjezaal. In 1734 en volgende jaren verrezen naar ontwerp van Daniël Marot de beide vleugels. In de loop der eeuwen hebben er vele notabelen gewoond. Ook is het een tijdje museum geweest (als voorloper van het Mauritshuis), er zijn gewonden verpleegd (van de Leidse buskruitramp) en in een van de vleugels heeft zelfs een tijdje een bordeel gezeten.

Vanaf 1815 is het in gebruik geweest als paleis, al was het tot 1981 niet permanent bewoond. In dat jaar vestigde koningin Beatrix zich er met haar gezin.

 

Standaardportret
Bekijk meer van