Zo regel je de echtscheiding in goede harmonie

Uit elkaar gaan besluit je meestal niet zomaar. Daar is veel aan vooraf gegaan. Soms heeft een stel er alles aan gedaan om de relatie te redden maar bleek dat niet mogelijk. Soms is een scheiding het gevolg van een onverwachte gebeurtenis.

Door

Hoe dan ook is het voor beide partijen het beste als de scheiding in goede harmonie kan worden afgewikkeld. Een scheiding regelen doe je met een advocaat, maar je kunt ook gebruikmaken van een mediator. Door mediation kunnen er vaak goede afspraken gemaakt zodat de scheiding niet voor de rechter hoeft te worden uitgevochten. Dit is zeker aan te raden als er kinderen bij zijn betrokken. Voor hen is het zeer belastend als hun ouders ruziënd uit elkaar gaan.

Het echtscheidingsconvenant

Bij een scheiding wordt vaak gewerkt met een convenant. Hierin worden alle afspraken vastgelegd voor de periode na de scheiding. Je kunt denken aan de verdeling van de boedel, wat gaat er gebeuren met de echtelijke woning, hoe worden eventuele schulden verdeeld? Deze afspraken kunnen heel gedetailleerd zijn. Als alles op papier staat ondertekenen beide partijen het convenant. Vervolgens wordt het samen met het verzoek om echtscheiding naar de rechtbank gestuurd. De rechter neemt het convenant mee bij de uitspraak van de scheiding. Als deze is uitgesproken geldt het convenant als rechtsgeldig en moeten beide partijen zich eraan houden. Wil je op een later moment wijzigingen willen dan moet je daar officieel voor naar de rechter, al is het natuurlijk altijd mogelijk om onderling afspraken te maken en vastleggen.

Afspraken over de kinderen

Als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken, dan worden afspraken geregeld in een ouderschapsplan. Hierin staat bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben en dus staan ingeschreven bij het bevolkingsregister en wanneer ze bij de andere ouder zijn. Verdeling van vakanties en feestdagen kan hier ook in worden vastgelegd. Daarnaast staan er vaak zaken in als financiële zaken met betrekking tot de kinderen en hoe de ouders worden betrokken bij de schoolprestaties en eventueel schoolkeuze. Door goede afspraken te maken kan er voor de kinderen na de scheiding een stabiele situatie worden geboden.

De scheiding snel geregeld

Als scheidende partijen het over hoofdzaken eens zijn, dan kan een scheiding snel worden geregeld. Je kunt voordat je een advocaat inschakelt al om de tafel gaan en afspraken op papier zetten. Een gesprek met een mediator kan helpen om daarbij de puntjes op de i te zetten. Als de stukken voor de scheiding snel kunnen worden ingediend, dan kan een echtscheiding in gemiddeld zes weken worden uitgesproken. Het duurt dan nog even voordat deze in het bevolkingsregister mag worden ingeschreven omdat er formeel een beroepsperiode geldt na de uitspraak. Als jij en je partner willen scheiden kun je kiezen voor een gezamenlijke advocaat of er beiden één inschakelen. Meer informatie over het regelen van een echtscheiding kun je vinden op https://www.scheidendoejesamen.nl/

Standaardportret
Bekijk meer van