Onverklaarbaar hoge winsten bij Haagse thuiszorginstellingen

Acht Haagse thuiszorginstellingen maken onverklaarbaar hoge winsten. Er zijn vermoedens van fraude. ChristenUnie en SP willen weten wat de rol is van de gemeente.

Door

In Den Haag liggen nu onder het vergrootglas van rijk en gemeente Centrum Zorg en Welzijn, Thuiszorg Soesa BV, Tamaro Zorgverlening, Mult Care Thuiszorg BV, Impegno BV, Comfort Zorg & Welzijn, Cardia-Duinrust en Stichting Anton Constandse. Deze acht instellingen hebben winsten behaald die variëren van 12,2 tot 48,1 procent van de omzet. Volgens experts zijn dat marges die bij een normale bedrijfsvoering in de thuiszorg onmogelijk zijn.

De gegevens stammen uit een groot onderzoek naar ‘zorgcowboys’ van de journalistieke website Follow The Money en de programma’s Pointer en Reporter van de KRO-NCRV, dat vorige week is gepubliceerd. In heel Nederland zijn 97 thuiszorgbedrijven die meer dat 10 procent maken, terwijl 2,2 procent de norm is. Zorgverzekeraar DSW schat op basis van eigen onderzoek dat er jaarlijks in de Nederlandse wijkzorg 100 tot 200 miljoen euro ‘onrechtmatig of frauduleus’ wordt gedeclareerd.

Exhorbitant

In Den Haag valt het Centrum Zorg & Welzijn op, een kleine instelling die kantoor houdt in het bedrijfsverzamelgebouw Hobbit aan de Joseph Ledelstraat in het ‘Energiekwartier’. Uit door het bedrijf zelf bij het ministerie van VWS ingeleverde cijfers blijkt dat het in 2017 1,1 miljoen euro winst maakte. Dat was 48,1 procent van de omzet. Dat is zowel volgens een aantal hoogleraren, als volgens de zorgverzekeraars exhorbitant.

 

Het vermoeden bestaat dat gedeclareerde zorg niet volledig is geleverd.
Uit publicatie van Follow the Money

 

Het vermoeden bestaat dat ‘gedeclareerde zorg niet volledig is geleverd’, aldus de publicatie van Follow the Money. Er zijn nog meer vragen over de cijfers van het Haagse bedrijf. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk hoe veel eigenaresse Angela Badal en medebestuurder Majid Taheri verdienen. Badal weigerde vragen van Follow the Money te beantwoorden en is evenmin bereid deze krant te woord te staan.

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie en scheidend fractievoorzitter Hanne Drost van de SP in de Haagse gemeenteraad maken zich grote zorgen over de onverklaarbaar hoge winsten in de thuiszorg. Beiden hebben schriftelijke vragen gesteld aan B en W. Grinwis wil van het college van B en W weten of de gemeente bij een van de genoemde bedrijven ‘zorg, welzijn, ondersteuning of andere diensten heeft ingekocht’. Verder informeert hij naar het toezicht dat de gemeente houdt op de instellingen.

Grinwis roept wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) op te onderzoeken of de gemeente een maximum kan vaststellen voor de winst die zorgbedrijven kunnen behalen. Drost vindt dat geld moet worden teruggevorderd en grenzen aan de winsten moeten worden gesteld, zodat mogelijk ‘en deel van het gat in de zorgbegroting’ kan worden gedicht.

Het ministerie van VWS heeft een ‘plan van aanpak’ aangekondigd. Dat richt zich onder meer op strengere toelatingseisen voor zorgaanbieders en het tegengaan van te hoge beloningen voor directies.

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

 

Standaardportret
Bekijk meer van