Viersprong Moerwijk moet dé stadsentree van Zuidwest worden

Moerwijk, Spoorwijk, het Laakkwartier en de Laakhavens aan elkaar knopen en tegelijk zo’n 3000 woningen en flink wat kantoorruimte toevoegen. Dat is het idee achter Viersprong Moerwijk.

Door

Station Moerwijk en het Willem Dreespark vormen het hart van het actieplan Viersprong Moerwijk. Woningcorporatie Staedion, bouwbedrijf Stebru en gebiedsontwikkelaar NU Projectontwikkeling hebben jaren gewerkt aan het idee om vier wijken ‘flink te upgraden’. “Op deze plek komen de verschillende wijken – Moerwijk, Spoorwijk, het Laakkwartier en de Laakhavens – samen. Op dit moment staan die los van elkaar,” zegt Staedion-bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk. “Het gebied is rommelig en er is weinig samenhang.”

In het verleden zijn er al verschillende initiatieven geweest voor een grootschalige transformatie. “De focus van de gemeente kwam op een gegeven moment meer op andere gebieden te liggen: het Central Innovation District, de Binckhorst en Den Haag Zuidwest. Toen hebben wij zo’n twee jaar geleden de handschoen opgepakt om vaart te maken door actief de samenwerking op te zoeken met allerlei partners die al lange tijd in de stad zijn gevestigd en iets kunnen betekenen in het gebied,” legt Van Herk uit. “Juist nu moeten we doorpakken: we moeten niet vergeten dat er een enorm woningtekort is. Wij voelen een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier als woningcorporatie een voortrekkersrol in te nemen.”

Potentie

Staedion heeft veel bezit in het gebied, met name in het Willem Dreespark. “Dit is tegelijkertijd een kans om onze sociale huurwoningen op deze plek te moderniseren en te verduurzamen,” vervolgt de bestuursvoorzitter van Staedion. “Ook kan er beter gebruik worden gemaakt van de ruimte die er is door nieuwe woningen te ontwikkelen in het gebied.” De ambitie is om de komende jaren met name in de Laakhavens 3000 woningen bij te bouwen, waarvan een derde uit sociale huurwoningen bestaat. De rest bestaat uit huurwoningen in de vrije sector en het middensegment, en betaalbare koopwoningen. Daarnaast moet er kantoorruimte komen voor 850 arbeidsplaatsen.

Het stadsbestuur is volgens Van Herk enthousiast over het actieplan Viersprong Moerwijk. “Dit sluit ook naadloos aan op het streven van de gemeente voor de bouw van 4000 woningen op jaarbasis.” De timing voor dit actieplan kon wat hem betreft niet beter. “Het rijk wil dat er tot 2040 120.000 woningen worden gebouwd langs ‘De Oude Lijn’, de spoorverbinding Dordrecht-Leiden, en stelt daar ook financiële middelen voor beschikbaar. En laat Station Moerwijk nou net langs deze lijn liggen.”

 

Vanaf 2030 kan het verbinden van ‘zand en veen’ echt beginnen
Gijsbert van Herk

 

Ondertunneling van het Hildebrandplein, een druk verkeersknooppunt vlak naast het station, heeft de voorkeur. Dat biedt de kans voor een stadspark boven op de tunnel. Ook wordt de auto minder dominant in het gebied door een forse verbetering van het openbaar vervoer; er moet een extra tramlijn komen in het gebied door een nieuwe verbinding te creëren door het Willem Dreespark, over het Laakkanaal naar de Fruitweg. “Hiermee wordt de poort geopend naar Zuidwest,” aldus Van Herk. Deelmobiliteit rondom het station moet zorgen voor een goede aansluiting op buslijnen na een treinrit.

Kwartiermaker

In samenwerking met de gemeente wordt een kwartiermaker aangesteld die de plannen verder gaat uitwerken met de aangesloten en geïnteresseerde partijen. “Ik verwacht dat er vanaf 2030 echt kan worden begonnen met het verbinden van ‘zand en veen’. Dat zal stapsgewijs gaan, 3000 woningen is een stip op de horizon, maar het kunnen er ook minder worden. Je moet denken aan tweehonderd woningen op jaarbasis die langzaamaan worden gebouwd,” zegt de Van Herk, die voldoende kansen ziet in dit gebied. “Niet onbelangrijk: er is genoeg ruimte.”

Staedion blijft, net als Stebru en NU projectontwikkeling, nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. “Uiteraard kunnen ook andere woningcorporaties en projectontwikkelaars instappen,” stelt Van Herk. “En de bewoners worden ook bij de invulling van het actieplan betrokken. Hoe mooi is het als straks Viersprong Moerwijk dé stadsentree wordt van Den Haag Zuidwest? De kansen liggen er, die moeten we nu met z’n allen verzilveren.”

Standaardportret
Bekijk meer van