Kraayenstein moppert, ondanks opknapbeurt (video)

De Haagse wijk Kraayenstein wordt opgeknapt. Volgens de gemeente gaat dit in goed overleg met de bewoners. Maar op straat valt er kritiek te beluisteren.

Door

De naam kennen de meeste Hagenaars wel, al was het maar van tramlijn 2, die er een van zijn eindpunten heeft. Maar wie kent Kraayenstein echt, de Loosduinse wijk die helemaal tegen de verre Lozerlaan aan ligt? Op het eerste gezicht lijken hoge flats er het beeld te bepalen, maar dat klopt niet. Achter de hoge wand van het Forellendaal strekt zich een wijk uit met woonerven en eengezinswoningen. Zo’n veertig jaar na de voltooiing gaat de gemeente er opnieuw aan de slag.

Het ‘voorlopig ontwerp Kraayenstein Rietvoorndaal-Brasemdaal’ bevat een reeks maatregelen om de wijk ‘groener, mooier, veiliger en leefbaarder’ te maken. Wat nu opvalt, is dat zich tussen de huizen grote klinkervlaktes uitstrekken, zonder indeling. De gemeente spreekt in het voorlopig ontwerp over ‘versnippering en verrommeling’. Plantsoentjes zijn verwilderd, op veel ‘hoekjes’ wordt geparkeerd. Het lijkt alsof ‘alles overal is toegestaan’, constateren de ontwerpers op het stadhuis bijna met afgrijzen.

 

Daarom willen ze ‘duidelijke trottoirs’ en ‘gemarkeerde parkeervakken’. Op de hoeken mag niet meer worden geparkeerd. Ook wordt er opgetreden tegen bewoners die illegaal ‘gemeentegrond’ in gebruik hebben genomen: daarvoor moet worden betaald of de grond moet weer openbaar terrein worden. Een projectteam gaat hiermee aan de slag.

Kraayenstein

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) is enthousiast over de plannen en het hele overlegproces. “De bewoners hebben intensief meegedacht,” constateert hij. “Zij weten wat het beste is voor hun wijk en hebben daar ondanks de verschillende ideeën en belangen het algemeen belang goed voor ogen gehouden. Hierdoor kunnen we van Kraayenstein een mooie en groene wijk maken. De inrichting wordt veel duidelijker en daardoor eenduidiger en veiliger.”

Marianne van den Hoek van het Wijkberaad Kraayenstein is even enthousiast als de wethouder. “Ik ben heel erg blij dat er nu wat gaat gebeuren en dat de gemeente geld uittrekt voor een aanpak van de wijk. Er is erg veel achterstallig onderhoud. Er is met veel mensen uit de buurt overlegd.”

Bomen

Op straat valt er toch nog wel kritiek te beluisteren. Zoals uit de mond van Wouter van Zanten, bewoner van het Brasemdaal. Hij betwijfelt of er straks daadwerkelijk meer groen komt. “Ik ben blij dat een aantal oude, monumentale bomen, zoals een zeventig jaar oude iep, gespaard blijven. Maar de herinrichting betekent ook dat veel andere bomen moeten wijken. Het plantsoentje hier (op het Brasemdaal, red.) moet gerooid worden, zodat de parkeerplaatsen anders ingedeeld kunnen worden. De bomen worden anders geordend, maar het gevolg is wel dat het groen dat er nu staat, moet sneuvelen.”

Volgens de gemeente zijn sommige bomen te groot geworden voor de omgeving en veroorzaken ze met hun omhoog komende wortels ook schade aan het wegdek. Daarom worden sommige bomen verplaatst en andere vervangen door kleinere types.

Voorlopig ligt er alleen een plan voor het Rietvoorndaal en het Brasemdaal, ongeveer de helft van de wijk. Over het Karperdaal en het Steurendaal is nog geen overeenstemming bereikt. In oktober werd in een bezwaarschrift nog op hoge toon gesteld dat ‘de bewoners na de eerste euforie beseften dat er van inspraak eigenlijk geen sprake was’.

Zoals wel vaker bij dit soort plannen vormen de parkeerplaatsen een heet hangijzer. Meer groen en meer leefruimte betekent vaak minder plek voor de auto. Een aantal bewoners maakt zich daar zorgen over. Een man op het Karperdaal die niet met zijn naam in de krant wil: “Dat kunnen wij hier niet gebruiken.  Het parkeerbeleid is al slecht, iedereen kwakt zijn auto zomaar ergens neer. Ik vind wel dat dáár iets aan gedaan moet worden, meer ordening. Maar de oplossing is natuurlijk niet de straat anders indelen waardoor het aantal plaatsen achteruitgaat.”

Lastig

De gemeente zegt  dat de plannen worden aangepast ‘waar dat mogelijk is’.   Intussen is dat in het andere deel van de wijk ook gebeurd. Het Rietvoorndaal krijgt één grasstrook minder ten behoeve van extra parkeerplekken. Ook wordt nog gekeken naar maatregelen tegen sluipverkeer. Maar iedereen tevreden stellen is lastig. Op het stadhuis werd eerder deze maand geconstateerd dat de ‘wensen en eisen’ van de bewoners van het Karperdaal en het Steurendaal ‘vanwege de schaarse ruimte lastig te verwerken zijn’. Er wordt nu voor deze straten een nieuw ontwerp gemaakt.

De gemeente hoopt eind dit jaar in elk geval op het Rietvoorndaal en het Brasemdaal met de herinrichting te kunnen beginnen. Marian van den Hoek van het wijkberaad vertrouwt erop dat het allemaal goed komt. “Ik weet zeker dat ook de bewoners van de andere dalen er met de gemeente uit komen.”

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van