Buurt is overlast Van Alkemadelaan zat en eist beloofde versmalling

Het Benoordenhout is de verkeersoverlast van de Van Alkemadelaan zat. De actiegroep Van Alkemadelaan Veilig overhandigde recent een petitie aan de gemeente die door meer dan duizend bewoners is ondertekend.

Door

Daarin eist zij dat de gemeente haar toezegging nakomt om de vierbaansweg, die het Benoordenhout doorsnijdt, terug te brengen tot twee banen. Zo’n profiel hoort bij een zogeheten wijkontsluitingsweg, de status die de Van Alkemadelaan officieel heeft. De gemeente vertraagt al jaren de aanpak van de laan, vindt Van Alkemadelaan Veilig (VAV).

Volgens Paul Treanor, oprichter van de actiegroep, is al in 2011 een raadsbesluit genomen om de Van Alkemadelaan te versmallen, maar is de toezegging om de weg verkeersluw te maken eigenlijk al twintig jaar oud. Toen de N14, ook wel Noordelijke Randweg of Verlengde Landscheidingsweg genoemd, in 2004 gereedkwam, beloofde de gemeente de capaciteit van de Van Alkemadelaan te beperken.

Ongevallen

Er zijn veel klachten over het verkeer op de laan. Over geluidsoverlast, over vervuiling, maar vooral over onveiligheid. Tussen 1 januari 2018 en 1 oktober 2023 hebben op de Van Alkemadelaan 66 ongevallen plaatsgehad, dat is meer dan de helft van alle ongelukken in het Benoordenhout. Ongevallen hebben vooral plaats op plekken waar fietsers en voetgangers oversteken. Plaatsen waar langzaam verkeer veilig de weg kan oversteken, zijn er volgens VAV sowieso te weinig.

 

De laan is bedoeld als ontsluiting van de wijk, niet als doorgaande verkeersweg
Paul Treanor, actiegroep

 

“Tussen de Waalsdorperweg en de Benoordenhoutseweg, dus over een lengte van 1,6 kilometer, zijn er vier oversteekplaatsen met zebrapaden en verkeerslichten. Dat is veel te weinig,” vindt Treanor, “met als gevolg dat mensen op tussenliggende plekken gaan oversteken. Met name voor ouderen is de afstand die zij moeten omlopen te groot.”

Als angstaanjagend voorbeeld staan foto’s op de site van VAV waarop een oudere man met een rollator ternauwernood aan het voorbijrazende verkeer kan ontsnappen. “Als je de beleidsplannen van de gemeente erop nakijkt, zie je dat de Van Alkemadelaan bedoeld is als ontsluiting van de wijk, niet als doorgaande verkeersweg. Dus is twee banen het afgesproken model.”

Afwachtend

Dagelijks rijden 28.000 auto’s over de Van Alkemadelaan, waaronder veel vrachtverkeer. Niettemin stelt de gemeente zich afwachtend op, vindt VAV. “Je kunt zeggen dat ze de boel traineren,” stelt Treanor vast. “Er ligt al jaren een raadsbesluit om te vergroenen en te versmallen, maar er gebeurt niets. Ook zegt de gemeente dat wordt gewacht op een ‘netwerkstrategie’. Wat dat precies is, weten wij niet. Bovendien is in strijd met het eerder genomen raadsbesluit tweeënhalf jaar geleden een nieuw onderzoek aangekondigd – en op de uitkomst daarvan moest worden gewacht. Maar we hebben ontdekt dat er nooit iets is gebeurd. Waar wachten we dus op?”

In een eerder onderzoek is wel al vastgesteld dat de Van Alkemadelaan slecht scoort als het om geluidsoverlast gaat. Twee banen voor auto’s en verbrede fietspaden, die ook de drukte in de zomer aankunnen, dat zou volgens VAV dé oplossing zijn.

Eind vorig jaar kwam wijkwethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) poolshoogte nemen in de wijk. Hij ging ook kijken bij de Breitnerlaan, waar vaak fietsers en voetgangers de Van Alkemadelaan oversteken, ondanks het feit dat de gemeente die plek daarvoor niet veilig vindt. Barker stelde vast dat er eigenlijk geen redelijk alternatief is om elders over te steken, terwijl dagelijks honderden mensen dat toch doen, onder wie veel kinderen.

De problematiek rond de Van Alkemadelaan komt op donderdag 29 februari aan de orde in de commissie leefomgeving.

Standaardportret
Bekijk meer van