Protest tegen huurverhoging: ‘Steeds meer mensen zakken door de ondergrens’

Plannen van Haagse woningcorporaties om de huren te verhogen leiden tot grote zorgen. Een coalitie van bewonersverenigingen, huurders en politieke partijen eist een meerjarige huurbevriezing. “Dertig euro per maand is voor ons gewoon heel veel geld.”

Door

“Vecht, vecht, vecht, wonen is een recht! Huur te duur, bevries de huur!” Op vrijdagochtend klinken de leuzen uit de kelen van zo’n dertig mensen die zich verzameld hebben voor de deur van Haag Wonen, pal achter Station Hollands Spoor. Ze protesteren tegen de door Haagse woningcorporaties aangekondigde huurverhoging van 5,3 procent vanaf 1 juli dit jaar.

De bijeenkomst is georganiseerd door een ‘actiecoalitie’ bestaande uit de Bond Precaire Woonvormen (BPW), de SP, de Haagse Stadspartij en de huurdersgroep Wij Weigeren de Huurverhoging. Zij eisen huurbevriezing, zegt Nick van Balken (BPW) tegen de aanwezigen. “De huren blijven maar stijgen, steeds meer mensen zakken door de ondergrens. We moeten echt nadenken over structurele lastenverlichting.”

Voor mensen in sociale huurwoningen – in Den Haag staan er zo’n 80.000 – betekent een 5,3 procent hogere huur maandelijks 30 euro of meer aan extra kosten. “Dat is voor ons gewoon heel veel geld,” zegt Xander Clemens, die een Wajong-uitkering heeft en werkzoekend is. “Levensonderhoud wordt duurder en duurder. Met dertig euro minder kan ik geen leuke dingen meer doen met vrienden en zit ik de hele dag thuis op de rekeningen te letten. Dat geeft veel stress.”

Prestatieafspraken

De wettelijke taak van woningcorporaties is te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens. Het geld dat dat oplevert, is bedoeld voor nieuwbouw en om bestaande bouw te verduurzamen. De rijksoverheid stelt jaarlijks het percentage vast waarmee woningcorporaties de huren mogen verhogen. Dat is een half procentpunt minder dan de ontwikkeling van het cao-loon over het voorgaande jaar. In de jaarlijkse prestatieafspraken schrijft de gemeente Den Haag de nationale lijn te volgen, en daarmee in 2024 een maximale stijging van 5,3 procent toe te staan.

 

De verhoging van de huur is helaas noodzakelijk
Mohamed Baba, bestuursvoorzitter Haag Wonen

 

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, stelt dat het ‘hoogst onverstandig’ zou zijn de huren te bevriezen, gezien de opgave van de corporaties. “Landelijk, maar zeker in de regio Haaglanden, lopen corporaties tegen financiële grenzen aan. Vraag je minder huur, dan kun je ook minder bouwen en verduurzamen.”

Schimmel en vocht

Het liefst, zo stelt bestuursvoorzitter van Haag Wonen Mohamed Baba, hadden de corporaties die verhoging ook niet doorgevoerd. “Wij willen naast onze huurders staan en betaalbaarheid garanderen, maar hebben ook een grotere opdracht wat betreft renovatie, isolatie en nieuwbouw. Daarom is die 5,3 procent helaas noodzakelijk.”

 

Het is niet eerlijk dat huurders voor renovatie en onderhoud moeten betalen
Tijmen van Wijngaarden, SP

 

Corporaties hebben inderdaad geld nodig voor verduurzaming, erkent Tijmen van Wijngaarden, fractievertegenwoordiger van de SP in Den Haag. “Het rijk moet in dat gat springen. Het is niet eerlijk dat huurders voor renovatie en onderhoud moeten betalen, zeker niet als veel woningen totaal niet op orde zijn.”

Zoals de woning van Touria Hajjari, huurder bij Haag Wonen. Zij woont met haar man en vier kinderen al negen jaar in een huis met schimmel. “Alle kinderen hebben astma en luchtwegaandoeningen, de schimmel en het vocht zitten overal: in de matrassen, de kasten, onze kleding. We wonen met z’n allen in de huiskamer en kunnen geen bezoek ontvangen. Door fysieke en mentale problemen werk ik niet meer. Ons leven staat gewoon stil.”

Voor de bühne

Na de speeches en verhalen van huurders overhandigen de actievoerders een verhalenbundel aan de drie aanwezige bestuurders van de woningcorporaties. “De schrijnende verhalen laten mij niet onberoerd,” zegt Baba. “Met mevrouw zijn we in gesprek over haar woning en hebben we gewerkt aan allerlei oplossingen, maar het is nog niet genoeg. Dat raakt mij ook. We werken er hard aan dat op te lossen.”

 

Ik heb niet het gevoel dat de corporaties aan onze kant staan
Touria Hajjari, huurder bij Haag Wonen

 

Haag Wonen heeft in de loop der jaren wel het een en ander geprobeerd, vertelt Hajjari: deuren zijn ingekort, er zijn luchtroosters geïnstalleerd en de muren zijn opnieuw geverfd. “Maar daarmee pak je de oorzaak niet aan. De schimmel zit letterlijk overal, het is verschrikkelijk.”

Ruim een maand geleden nam de gemeenteraad een motie aan van Lesley Arp (SP) om achter de huurdersorganisaties te gaan staan die zich hebben uitgesproken tegen de huurverhoging. De actiecoalitie beraadt zich intussen op volgende stappen. “Als we allemaal aan dezelfde kant gaan staan en ervoor vechten, dan kan het lukken om de huur te bevriezen,” denkt Van Wijngaarden.

Aanwezige huurders zijn minder optimistisch gestemd. “Ze beloven veel, maar op een gegeven moment geloof je dat niet meer,” zegt Hajjari. “Het gevoel dat de woningcorporaties aan onze kant staan, heb ik niet, nee.” Xander Clemens: “Uiteindelijk wordt er toch niet echt naar ons geluisterd. Ze doen wel alsof, maar dat is meer voor de bühne. Dus gaan we gewoon door met actievoeren.”

Standaardportret
Bekijk meer van