Wethouder Balster overleeft motie van wantrouwen na ‘achterhouden’ advies

Wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) heeft donderdagavond een motie van wantrouwen overleefd. Vijf partijen zegden het vertrouwen in hem op omdat hij een saillant stuk over de sloop in Zuidwest niet met de gemeenteraad had gedeeld.

Door

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de Haagse Stadspartij, de PVV, de Partij voor de Dieren en de SP steunden de motie. Met 16 stemmen vóór en 27 tegen besloot een meerderheid van de raad de wethouder niet naar huis te sturen.

Balster kwam in het nauw bij de behandeling van de sloopplannen in Zuidwest. Corporatie Staedion wil bij de zogenoemde Dreven, Gaarden en Zichten op grote schaal slopen en daarvoor nieuwbouw terugzetten. Bij de Dreven moet daartoe de status ‘beschermd stadsgezicht’ worden ingetrokken. De Welstandscommissie is daar mordicus tegen en had dit al in maart kenbaar gemaakt in een ‘preadvies’ aan de wethouder. Bij de politieke behandeling in juli had Balster dit document niet met de raad gedeeld. Ook niet toen er expliciet werd geïnformeerd naar de mening van ‘de welstand’.

Raadsleden van de oppositie zijn daar zwaar verbolgen over. De wethouder heeft zijn wettelijk plicht verzaakt om hen volledig te informeren, was de klacht. Er vielen termen als: ‘leugens’, ‘achterhouden’, ‘kwalijk’ en ‘niet transparant’. Door verschillende schorsingen werd er zelfs in drie termijnen over de kwestie gedebatteerd. Dat Balster zich hierbij vormelijk opstelde en allerlei procedurele verklaringen gaf, wekte irritatie bij de raad. Uiteindelijk zag hij zich genoodzaakt excuses te maken.

Mail

Het werd er niet beter op toen de wethouder op verzoek van de raad een aan hem gerichte mail van de Welstandscommissie uit juli vrijgaf. Daarin dringt de Welstandsvoorzitter er sterk op aan om het negatieve preadvies met de raad te delen, zodat die een ‘zorgvuldige belangenafweging’ kan maken. De wethouder heeft daar niets mee gedaan. Pas vorige maand kwam het advies boven tafel.

Gezicht vanaf de Lozerlaan op de Dreven-buurt, die wordt beschouwd als het meest geslaagde deel van het oorspronkelijke Zuidwest. (HGA)

Gezicht vanaf de Lozerlaan op de Dreven-buurt, die wordt beschouwd als het meest geslaagde deel van het oorspronkelijke Zuidwest. (HGA)

Balster verdedigde zich door te benadrukken dat het nog geen definitief advies was. Dat het om een informeel briefje gaat, ging er bij veel raadsleden echter niet in. De coalitiepartijen hielden de wethouder uit de wind. Alleen de VVD, in de persoon van Jan Pronk, liet hem lange tijd bungelen. Uiteindelijk zei Pronk meer context nodig te hebben, in de vorm van gespreksverslagen, om een oordeel te vellen over Balsters positie. De wethouder zegde toe dat hij met het college en de raad gaat ’terugkijken’ naar wat er allemaal is gebeurd. Voor Pronk en zijn VVD was dat kennelijk voldoende, want de partij stemde tegen de motie van wantrouwen. Als de VVD vóór had gestemd, had Balster moeten opstappen en was vermoedelijk een collegecrisis ontstaan. Begin volgend jaar neemt de raad een definitief besluit over het grotere vernieuwingsproject ‘Dreven-Gaarden-Zichten’.

 

Vertrokken bestuurders

In deze bestuurstermijn zijn al vier wethouders en een burgemeester opgestapt. Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Hart voor Den Haag) traden terug nadat de rijksrecherche invallen deed. Burgemeester Pauline Krikke vertrok na een scherp rapport over de uit de hand gelopen vreugdevuren. Boudewijn Revis (VVD) stapte voortijdig over naar Staatsbosbeheer en Bert van Alphen (GroenLinks) trad recentelijk af vanwege het fiasco van de Energieacademie.

[Dit stuk is donderdag 25 november om 22.18 uur aangevuld met enige passages.]

Standaardportret
Bekijk meer van