Verkiezingen worden enorme logistieke operatie

Tenten, tientallen nieuwe stembureaus, vijf centrale tellocaties, drie dagen stemmen. De komende verkiezingen gaan totaal anders dan normaal.

Door

Burgemeester Jan van Zanen informeerde de gemeenteraad deze week over de enorme logistieke operatie die de stad van 15 tot en met 17 maart te wachten staat, wanneer de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. In een persbericht zegt de burgervader dat het stemmen ‘in coronatijd een beetje anders [gaat] dan we gewend zijn’. Maar uit de stukken voor de raad blijkt dat er heel veel extra voorzieningen en regelingen moeten worden getroffen.

Totale extra kosten: 2,1 miljoen euro. Daarvan wordt 1,4 miljoen door het rijk vergoed. Over de resterende zes ton wordt nog overleg gevoerd.  Er zijn in Den Haag 356.603 kiesgerechtigden. Tevens verwerkt de stad de ongeveer negentigduizend stemmen van Nederlanders in het buitenland. Op het Haagse stembiljet staan de dertig partijen die zich hebben aangemeld in de Kieskring ’s-Gravenhage.

Nieuwe stembureaus

Het grootste probleem is dat veel van de gebruikelijke 273 stembureaus (260 locaties) te klein zijn om voldoende afstand te kunnen houden. Daarom zijn 150 van de 260 locaties nieuw. In tien gevallen wordt er een tent geplaatst. Vaak bevinden de nieuwe locaties zich op sportterreinen of in zwembaden; die zullen op 17 maart maar gedeeltelijk beschikbaar zijn voor sporters. Op deze site is een overzicht te vinden van alle stembureaus.

Bij het stemmen is een ‘hygiëneprotocol’ van kracht. Dat schrijft onder meer het dragen van een mondkapje voor. Verder krijgt iedereen een eigen rood potloodje. Niet alle stembureaus zijn voor alle doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een beperking) geschikt. Ook daarover bevat de site informatie. Zeven Haagse verzorgingshuizen maken gebruik van de mogelijkheid om de verkiezingen ‘besloten’ in eigen huis te houden.

Maandag en dinsdag en per brief

Om de toeloop bij de stembureaus beheersbaar te houden, mag er door mensen ‘uit een risicogroep’ ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden gestemd. Maar niet alle stembureaus zijn dan open. Het vervroegd stemmen kan in 48 stembureaus op 40 locaties. Daarnaast kunnen de 55.000 Haagse 70-plussers ook per brief stemmen. Zij krijgen allen een dubbele zending (‘stempluspas’ en briefstembiljet); die moeten beide in de meegezonden retourenveloppe worden teruggestuurd. Die kan ook van woensdag 10 tot woensdag 17 maart worden ingeleverd bij een van de tien daartoe ingerichte afgiftepunten.

De briefstemmen worden op woensdag 17 maart 2021 vanaf 9.00 uur geteld in het World Forum (Congresgebouw). Deze telling is openbaar. Behalve het World Forum worden ook de Fokker Terminal (Binckhorst), de Sportcampus Zuiderpark en het GIA Trade & Exhibition Centre (Zichtenburg) ingezet, maar dan voor het tellen van de ‘gewone’ stemmen; normaal gebeurt dat op de stembureaus, maar daartoe is de ruimte in de huidige situatie vaak te beperkt. De vervroegd uitgebrachte stemmen worden ook op woensdag vanaf 9.00 uur geteld en wel het GIA Trade and Exhibition Centre, de Fokker Terminal en het World Forum. Ook deze telling is openbaar.

Toch nog uitstel?

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is ‘alles erop gericht’ om de verkiezingen op 17 maart 2021 zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Volgens haar zijn er geen gezondheidsrisico’s, mits iedereen zich aan de instructies houdt. Toch is mogelijk dat alsnog uitstel van de verkiezingen wordt overwogen. In dat geval laat het kabinet zich adviseren door de Raad van State, de Kiesraad en het Outbreak Management Team. Er is dan een Uitstelwet nodig. Die moet uiterlijk in de week van 8 maart door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met spoed worden behandeld. Dat is een week vóór de oorspronkelijke verkiezingsdatum dus.

Wilt u meer Haags nieuws lezen?  Klik hier voor de verkooppunten van Den Haag Centraal. Als gevolg van de corona-maatregelen zijn niet alle verkooppunten geopend. Wilt u een exemplaar van de krant ontvangen? Mail dan naar info@denhaagcentraal.net. Kijk hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. 

 

Standaardportret
Bekijk meer van