Toch een coffeeshop in Loosduin? Vijf vragen

De gemeenteraad gaat tóch niet de komst van een coffeeshop aan de Oude Haagweg blokkeren. Komt een verplaatsing eindelijk van de grond?

Door

1 Een meerderheid was toch tegen een coffeeshop op die plek?

In het gespannen commissiedebat van vorige maand leek het daar wel  op. Veel insprekers uit Nieuw Waldeck en Loosduinen keerden zich toen fel tegen de beoogde komst van een coffeeshop uit de Weimarstraat  naar een kiosk langs de Oude Haagweg. Een petitie met 1600 handtekeningen maakte duidelijk wat de wijk ervan dacht. Reden voor veel fracties om deze verhuisoptie af te serveren. Dat lot leek afgelopen raadsvergadering te worden bezegeld met een motie, ingediend door het CDA en Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die riep op om de komst van een coffeeshop langs de Oude Haagweg te verhinderen. Onverwacht stemde de VVD tegen. “Wij wilden niet bij voorbaat een locatie uitsluiten,” licht raadslid Ayşe Yılmaz toe. De motie werd verworpen.

2 Ligt daarmee de weg vrij voor een verplaatsing?

Niet helemaal. De raad is toch wat dubbelhartig in dit verhaal. Een meerderheid eist ongeduldig dat er een einde komt aan de overconcentratie van coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat, maar is tegelijk huiverig voor boze bewoners. “Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil,” sprak burgemeester Jan van Zanen streng. “Dat is een harde boodschap voor de Weimarstraat. Ik hoop dat de fracties die gelijk ‘draagvlak’ riepen de volgende mogelijkheid serieus zullen overwegen, anders komt er aan de overconcentratie nooit een einde.”

 

'Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil'

 

Van Zanen vroeg om duidelijkheid, maar kreeg gemengde signalen. De raad zegt weliswaar geen ‘nee’ tegen de Oude Haagweg, maar bepaalt via een andere motie dat ‘draagvlak en draagkracht’ belangrijk zijn. Aan de burgemeester om hierin een lijn te vinden.

3 Waarom is een coffeeshop verhuizen zo lastig?

Den Haag heeft een bijzonder lang eisenlijstje voor de vestiging van coffeeshops. Veel locaties vallen af. Een nabijgelegen café of wijkwinkelcentrum gooit al roet in het eten. Van Zanen zag wel muziek in de SP-motie die opriep de criteria iets af te zwakken, maar die haalde het niet. De raad heeft hem opgedragen geschikte plekken in kaart te brengen, maar de burgemeester waakt ervoor dat hij de makelaar gaat uithangen. “Dat moeten wij niet willen. Het is echt aan de ondernemers zelf, al zoeken wij wel met hen mee.” Op aandringen van de raad is die zoektocht uitgebreid naar bedrijventerreinen.

4 Bedrijventerreinen liggen minder gevoelig?

Ja, al was het maar omdat daar geen kiezers wonen. Vorig jaar nam de raad een motie aan om de optie van ‘afhaalloketten’ op bedrijventerreinen te bekijken. Coffeeshopeigenaars hebben daar wel oren naar. De Galaxy (Weimarstraat) wil naar het Forepark, de Dizzy Duck (Trompstraat) heeft de Binckhorst op het oog. Ook hier liggen tegenstrijdigheden op de loer. Softdrugshandel past niet bepaald in de ‘bedrijfshuisvestingsstrategie’ van de gemeente. In maart nog werd een convenant gesloten dat bedrijventerreinen meer inspraak belooft. De organisaties zijn gepikeerd en sluiten een stap naar de rechter niet uit. In deze licht ontvlambare sfeer verwacht Van Zanen ruggensteun van de raad, en geen gedraai op het moment suprême. “Anders doe ik het niet.”

5 Is verplaatsen de enige oplossing voor de overlast?

Wel de belangrijkste, denkt een politieke meerderheid. Niet zozeer de coffeeshops zijn het probleem, als wel de overconcentratie in twee woonwijken. De coffeeshop-geografie is bijzonder scheef. Ten zuiden van de Valkenboskade bevindt zich geen enkele shop en ook het Westland, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zitten zonder. Spreid de coffeeshops en het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos worden ontlast van het ‘woon-wietverkeer’, is de verwachting. Maar volgens de confessionele partijen verhuizen de problemen met de coffeeshops mee. Het CDA hamert op strengere handhaving en ziet liever dat het stadsbestuur doet wat oud-burgemeester Wim Deetman ooit zo voortvarend deed: coffeeshops sluiten.

Standaardportret
Bekijk meer van