GroenLinks: 4 jaar lang 10 bomen per dag

Bomen en duurzaamheid voeren de boventoon in het ‘Knettergroen en lijplinkse’ conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks. Maar waar is het grote verhaal van de Jessias?

Door

Door Mieke van Dixhoorn

Tien nieuwe straatbomen per dag, vier jaar lang. Dat is de opvallendste maatregel uit het conceptverkiezingsprogramma dat GroenLinks (GL) deze week presenteerde en deze prijkt dus ook bovenaan in persberichten. “Knettergroen en lijplinks,” zegt lijsttrekker Arjen Kapteijns over het programma. De partij doet haar naam inderdaad eer aan. Maar hoewel het document vol staat met ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid – zelfs voor GroenLinks-maatstaven – en sociaal beleid waar de SP en de PvdA zich goed in zullen kunnen vinden, is de vraag of de Haagse verkiezingen in maart te winnen zijn met de focus op bomen. Voor een uitgebreider bladendek kun je inmiddels ook terecht bij bijvoorbeeld D66 en zelfs de VVD.

Een GroenLinkser zal zich bij het lezen van dit programma afvragen waar de strijd tegen het economisme is gebleven, het grotere verhaal waarmee Jesse Klaver de landelijke verkiezingen won. Hij wil niet alles terugbrengen tot cijfers en wil economische belangen niet automatisch voor laten gaan op zaken als het milieu. Wat wint er: het geld dat te verdienen is met meer toerisme of de leefbaarheid in de stad? Het gaat kortom niet om de boom die moet sneuvelen voor de parkeerplaats, maar om de ideologie erachter.

Effect
Een rekensommetje op basis van de landelijke uitslag in Den Haag (11 procent van de stemmen) laat zien dat GroenLinks afgerond vijf zetels zou kunnen halen bij de gemeenteraadsverkiezingen als ze het Jesse-effect doortrekken tot 21 maart. Kapteijns wil dan ook meeregeren. Dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de zomer het klimaatpact tekende waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken dat de stad in 2030 klimaatneutraal is, doet hem deugd. “Ik ben er oprecht blij mee. Het biedt perspectief voor de collegeonderhandelingen, maar wij zijn keihard nodig om anderen aan de beloftes te houden.” Dat vanaf 2025 dieselauto’s niet meer welkom zijn in de stad en in 2030 helemaal geen vervuilende voertuigen over de Haagse straten en wegen mogen rijden, vindt Kapteijns niet meer dan logisch. “Maar ik weet niet of alle partijen zich dat realiseerden toen ze hun handtekening zetten.”

Hoewel ze hun uitzonderingspositie op groengebied kwijt zijn door datzelfde klimaatpact, overklast GroenLinks op duurzaamheid wel alle andere partijen die eerder een programma presenteerden. D66 besteedt grofweg 40 miljoen euro in haar programma, de VVD iets minder. Kapteijns en de zijnen storten honderd miljoen euro in een duurzaamheidsfonds, twee keer zoveel als de partij zelf vier jaar geleden voorstelde. Daarnaast is er vier miljoen voor groene daken, is de werkgelegenheid die wordt gecreëerd ook groen en zijn er dus die extra 15.000 bomen (15 miljoen euro). De rekening valt op de mat van auto- en huizenbezitters. De OZB stijgt en parkeren wordt op alle niveaus duurder en wordt bovendien in de hele stad doorgevoerd.

Studentikoze
Op sociaal niveau herkent de lezer een PvdA-geluid: er komt meer gesubsidieerd werk, vluchtelingen worden ruimhartig opgevangen, de winteropvang voor daklozen gaat het hele jaar open en er is vier miljoen voor de aanpak van schuldenproblematiek. Het verrassendste element uit het programma zijn de nadruk op en het vele geld voor directe democratie en de debatcultuur in de stad.

Kortom, voor zowel groen als links zit de kiezer goed. Maar de studentikoze creativiteit en durf die je mag verwachten van GroenLinks, ontbreken. Goed te verklaren, want in tegenstelling tot andere grote steden is de Haagse afdeling veilig, conservatief en veel minder uitdrukkelijk aanwezig. Onder meer de jongeren van GroenLinks zijn aan het broeden op amendementen voor het programma. Op 2 december wordt het definitief vastgesteld door de leden.

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Abonnee worden van DHC? Klik hier.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van