Gezocht: redder van de Haagse formatie

Nog altijd is de Haagse gemeenteraad nog niet toe aan echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw stadsbestuur. Een nog onbekende onafhankelijke adviseur moet schot in de zaak krijgen.

Door

“De voorkeursvarianten in deze formatie waren snel uitverkocht.” Zo karakteriseerde verkenner Joost Sneller de afgelopen vier weken in het IJspaleis in het debat over de mislukte formatiepoging van D66. “En ook de tweede keuzes waren snel de deur uit.”

Het ontbreekt aan politieke wil en onderling vertrouwen, volgens de verkenners van D66-huize, om op dit moment tot een meerderheidscoalitie te komen die inhoudelijk kan gaan onderhandelen. Zij laten echter in het midden hoe het nu verder moet. “Dat is niet aan ons.”

Adviseur

Toch zal er iets moeten gebeuren. Het vertrouwen dat men er zelf uit komt, lijkt beperkt. Dus nam een overgrote meerderheid (iedereen minus de PVV) een motie van het CDA aan waarin wordt besloten om een onafhankelijke, gezaghebbende en boven de partijen aanstaande ‘adviseur’ aan te stellen. Die moet schot in het proces zien te krijgen. Een redder, al dan niet te paard.

Een naam, is er echter nog niet. Dus moet er een vertrouwelijk fractievoorzittersoverleg komen waarin namen worden genoemd en er een wordt gekozen. Puur de poging om daarvoor de agenda’s naast elkaar te leggen, was tekenend voor de sfeer in de gemeenteraad. De uitkomst: morgenmiddag om vier uur. Of daar ook daadwerkelijk een besluit zal vallen, is onduidelijk.

Impasse

De impasse in de Haagse formatie lijkt compleet. Alle partijen die de afgelopen weken blokkades hebben opgeworpen, houden daar voorlopig aan vast. Alleen Denk probeert het goede voorbeeld te geven en wil toch praten over de zeven partijen coalitie over links. Die hadden zij vanwege stabiliteit in eerste instantie afgehouden.

Ondanks de blokkades rechts en links, zijn sommige partijen toch optimistisch. D66-leider Robert van Asten sprak zelfs meerdere keren uit dat hij vol zat met ‘hoop en optimisme’ en dat de formatie tóch nog kan gaan lukken. Hier en daar worden zelfs geitenpaadjes gezien met coalitiemogelijkheden die niet, of nog onvoldoende zijn onderzocht.

De meest tekenende quote van de avond komt op naam van Van Asten, nadat er werd doorgevraagd over wie dan welke blokkades had en of dat ging om de inhoud, de partij of misschien zelfs een persoon. “Je weet nooit hoeveel kaarten er tegen de borst worden gehouden. We zijn wel politici en we zijn aan het onderhandelen. Om er achter te komen hoe diep het zit, daar is tijd voor nodig.”

 

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van