Eigenaar café De Bordelaise in de knel

‘Zonder muziek valt het dood’

Door

Voor een ton nam horecaondernemer Niels Voeten het roemruchte café De Bordelaise over, vastberaden om er een levendige zaak van te maken die de Stationsbuurt opfleurt. Maar zijn investering blijkt grotendeels waardeloos, door een bepaling waar hij niets van afwist – en dat verwijt hij de gemeente.

Door Jeroen van Raalte

Toen hij drie jaar geleden instapte, was iedereen blij. De gemeente, de politie, de buurtbewoners, allen zagen in Niels Voeten de man die wat zou gaan maken van De Bordelaise. De bekende kroeg aan het Huygenspark had in de tien jaar ervoor, waarin deze veelvuldig van eigenaar wisselde, het imago verworven van een louche tent, een café waar de koffie niet altijd zuiver was. “Na al die jaren kwam ik als gewone ondernemer die wat wilde toevoegen aan de buurt,” zegt hij.

Van de zaak, met zijn glas-in-loodramen en imposante bar, maakte Voeten een hip eetcafé, met driemaal per week live-entertainment (jazzmuziek, poëzieavonden) als troef. Een goede bestemming, vond ook zijn verhuurder, de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Dat is een gemeentelijke vastgoedinstantie die de taak heeft de leefbaarheid van de Stationsbuurt en het Oude Centrum te verbeteren.

Maar diezelfde WOM is er nu de oorzaak van dat zijn onderneming een financieel debacle is geworden, zegt Voeten. Wat is er aan de hand? Voor De Bordelaise blijken zeer beperkende regels te gelden over de hoeveelheid geluid die het café mag produceren, zodanig dat van livemuziek geen sprake kan zijn. Weg verdienmodel, weg investering. De WOM heeft hem nooit ingelicht over die beperkingen, klaagt Voeten. “Als ik vooraf hiervan had geweten, was ik er niet ingestapt.”

Dicht

Het is een rommeltje in De Bordelaise. Op het podium staan geen artiesten maar opgestapelde stoelen. Sinds november houdt Voeten de zaak dicht. Hij wordt zo opgeslokt door zijn conflict met de WOM, dat hij voorlopig niet meer kan denken aan het runnen van zijn eetcafé. “Eerst moet dit afgehandeld worden.”

De kwestie begon in 2016, toen iemand van de Omgevingsdienst de zaak binnenwandelde. “Hij zei dat mijn geluidsinstallatie een ‘limiter’ nodig heeft, omdat op dit pand een zogenaamd ‘maatwerkbesluit’ rust.” Onder een vorige eigenaar had De Bordelaise een geluidsbeperking opgelegd gekregen door de Omgevingsdienst, kreeg een stomverbaasde Voeten te horen. “Ik had net een jaar lekker gedraaid, met veel live-entertainment.” Een week later ontving hij een brief van de Omgevingsdienst: houdt hij zich niet aan het maatwerkbesluit, dan kan hij strafrechtelijk vervolgd worden.

De financiële gevolgen voor Voeten zijn groot. Hij heeft bijna een ton aan eigen geld neergeteld toen hij de inboedel van de kroeg en de zogeheten ‘goodwill’ overnam van de vorige uitbater. Vanwege het maatwerkbesluit is zijn zaak plotseling minder waard: hij kan de inboedel bij lange na niet voor dezelfde prijs doorverkopen aan een andere horecaondernemer. Daarnaast loopt hij zonder versterkte muziek fikse omzet mis. “Ik moet het juist hebben van het live-entertainment en de buurtfeestjes. Die vallen tegen elven dood zonder muziek.”

Voeten heeft de WOM aansprakelijk gesteld voor de schade. “Mijn contactpersoon bij de WOM bleek al die tijd op de hoogte te zijn geweest van het maatwerkbesluit, maar had zich er geen raad mee geweten,” zegt hij. “Hij heeft mij nooit over het bestaan ervan verteld.” De WOM wuifde zijn claims weg. “Ik kreeg te horen dat ik zelf had moeten onderzoeken of er een besluit lag. Ondernemersrisico, noemen ze dat. Maar over die geluidsbeperking vind je niks in het kadaster. Ik kon het niet weten – dat heeft de Omgevingsdienst zelf mij verteld. Die zegt dat de verhuurder het besluit moet melden én opnemen in het huurcontract.” De gemeente noch de WOM heeft dat gedaan.

Klachten

“Aangezien er al jaren geen klachten meer waren over geluidsoverlast, is hier niet over gesproken,” verklaart WOM-directeur Theo Houdijk. Vanwege een gebrek aan klachten zag de WOM geen reden om in het huurcontract ‘nieuwe activiteiten’ op te nemen naast de bestaande bestemming van het pand: eetcafé. “Achteraf gezien zouden we dat nu anders aanpakken.” Toen in het voorjaar van 2016 weer klachten uit de buurt kwamen, werd het maatwerkbesluit ‘weer actueel’, aldus Houdijk.

Na anderhalf jaar juridisch gebakkelei heeft de WOM, op advies van een schade-expert, een schadeloosstelling aangeboden die Voeten ‘teleurstellend laag’ noemt. “Hoe kan dat nou? Ik heb er een ton in gestoken.” Ook heeft de WOM laten onderzoeken welke andere horecamogelijkheden er bestaan voor De Bordelaise. Maar een andere invulling van de zaak, zoals een koffietent of een pizzeria, ziet Voeten niet zitten. “Het adviesbureau heeft uitgerekend dat me dat nóg een ton zou kosten.”

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, ruimtelijke ordening) treedt op als bemiddelaar tussen beide partijen. Maar van hem is niet te verwachten dat hij de knoop doorhakt. “‘Ik vind het niet nodig om scheidsrechter te spelen. Wat ik veel belangrijker vind, is dat we er samen op een goede manier uitkomen,” aldus Wijsmuller. “Ik heb er alle vertrouwen in dat er voor De Bordelaise een oplossing komt die door alle partijen wordt ondersteund.”

Buiten Voetens weten om hebben veel buurtbewoners e-mails verstuurd naar de gemeente met de oproep De Bordelaise te behouden. Hartverwarmend, vindt Voeten dat. Hoewel hij geen zaken meer wil doen met de WOM, zou hij toch het liefste blijven. “Een plek als deze is belangrijk voor de buurt.”

Ondernemer Niels Voeten zegt te zijn gedupeerd door de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Standaardportret
Bekijk meer van