Column: In drieënhalve hectare in de Vogelwijk passen alle problemen van Nederland

Bij alle schermutselingen rond de voorgenomen asielopvang in de deftige Vogelwijk kreeg columnist Christiaan Weijts allerlei flashbacks naar de Julianakazerne, tien jaar terug. Daar, in het al net zo deftige Benoordenhout, waren ook zulke plannen.

Door

Een bewoner legde in een opiniestuk in NRC haarfijn uit waarom die zo belabberd waren. Wat moesten zij met truffelmayonaise en luxe patisserie? Ze passen veel beter in buurten met baklava en belwinkels. ‘De vluchtelingen die door het COA in een rijkenenclave worden gedropt, hebben het haast per definitie extra zwaar. Op het randje van cru. De directe omgeving is voor hen ‘haram’, te prijzig en onpraktisch.’

De Vogelwijkers hebben een ‘gerenommeerd advocaat’ in de arm genomen, die een ‘sommatie’ heeft opgesteld. Wat zal er een siddering door het IJspaleis zijn getrokken, toen die officiële aanmaning arriveerde met dat onverbiddelijke ultimatum – maandagmiddag, 14.00 uur – op gerenommeerd briefpapier.

O ja, je kunt daar lacherig over doen, totdat je eens langs die oude Julianakazerne fietst en ziet wat bewoners met het juiste netwerk van gerenommeerden, en kennis van de procedures allemaal voor gerenommeerds bereiken. Julia’s Park heet het er nu, een ‘gated community’ met villa’s en ‘high-end penthouses’ voor de allerrijksten. Op parkeerterrein blinken sportwagens en elektrische auto’s van een gerenommeerd merk. Welkom in het truffelmayonaiseparadijs.

 

Hier doorklieft de ene kloof de andere

 

Dit geval staat niet op zichzelf, en dat verklaart het sentiment dat je nu met name in de onlinereacties ziet op het asielplan bij het voormalige Rode Kruisziekenhuis. Onder elk socialemediabericht is wel iemand die een screenshot voorhoudt met de stemuitslag: overwegend D66. Dit wilden jullie toch? En hoe bedoel je buitenproportioneel? Dat vinden de mensen in Ter Apel ook. Nee, laat die rijke deugelite ook maar eens de consequenties voelen van hun eigen stemgedrag.

Hier doorklieft de ene kloof de andere. Daarom zal het nog interessant worden om te zien hoe populistisch-rechts zich deze week zal opstellen in het raadsdebat. De voorspelbare xenofobe reflex botst op de rancune die leeft bij een groot deel van de achterban.

Hier splijt de ene verdeeldheid de andere. En alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, moeten hier ook nog starters, daklozen en ‘zorguitstromers’ onderdak krijgen. Nu nog het omliggende plantsoen tot Natura 2000-gebied uitroepen en het crisiskwartet is compleet.

Hier staat drieënhalve hectare aan leeg ziekenhuis, en daarin passen alle problemen van Nederland. Tegelijkertijd is dit een uitgelezen plek om eens te laten zien hoe het ook kan. Met zoveel hoogopgeleide, redelijke bewoners, die zich in eerste instantie tamelijk welwillend hebben opgesteld, moet dat toch mogelijk zijn.

 

Waarom niet alvast een begin maken met de realisatie van die geplande seniorenwoningen?

 

Het zou goed zijn als we erin zouden slagen om dit geval nuchter te bezien. Daarvoor is het eerst nodig om dat hele breiwerk van feiten, aannames, halve feiten, onderbuikgevoelens, gerenommeerde sommaties, truffelmayonaisenijd en patisseriekift nauwgezet uit elkaar te trekken, en de losse draden zorgvuldig te sorteren op waarheidsgehalte en relevantie.

Ik ken ook bewoners die bij de rumoerige inspraakavond waren en daar goede gesprekken hebben gevoerd. Sommigen zijn gerustgesteld, anderen hebben nog bedenkingen, vooral bij de duur (vijf tot zeven jaar) en de samenstelling van meerdere probleemgroepen. De verhouding tussen oude en nieuwe bewoners lijkt ook wat scheef.

Waarom niet alvast een begin maken met de realisatie van die geplande seniorenwoningen? Dan komen er woningen vrij voor gezinnen, zodat die wijk weer wat verjongt.

Dat zou een veel betere uitkomst zijn dan de plannen tegen heug en meug doordrukken, maar ook een betere dan de variant waarbij gerenommeerde advocaten de asielzoekers weten weg te bonjouren naar de buurten met een groter assortiment aan baklava.

Dat zou pas een blamage zijn. Op het randje van cru.

De redactie biedt u dit verhaal gratis aan. Meer Haagse verhalen? Neem een (proef)abonnement op weekkrant Den Haag Centraal. Elke donderdag in de bus. De krant is ook verkrijgbaar bij onze verkooppunten.

Standaardportret
Bekijk meer van