Kerkasiel gaat door ondanks afwijzing door Harbers

Kerkasiel en marathonkerkdienst in kerkhuis Bethel in Den Haag gaan door. Staatssecretaris Harbers wil het gezin Tamrazyan uitzetten. ‘Onrechtvaardig’, vindt de Protestantse Kerk.

Door

De Protestantse Kerk Den Haag blijft onderdak bieden aan het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan, ondanks een nieuwe afwijzing van het asielverzoek door staatssecretaris Harbers. Een ‘harde en onrechtvaardige’ opstelling, vindt de algemene kerkenraad.

Staatssecretaris Mark Harbers.

Mark Harbers (VVD, justitie) liet donderdag opnieuw weten dat hij geen gebruik maakt van zijn ‘discretionaire bevoegdheid voor het gezin Tamrazyan’. Harbers houdt vast aan het oordeel van de Raad van State, die eerder bepaalde dat het gezin geen recht heeft op een verblijfsstatus. Eerder kwam de rechter tot twee keer toe tot een tegengestelde afweging.

‘Niet te rijmen met de feiten’

Theo Hettema, voorzitter van de kerkenraad en één van de drijvende krachten achter het kerkasiel in het kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat, is teleurgesteld. “De Protestantse Kerk Den Haag kan de afwijzing niet rijmen met aangedragen nieuwe feiten en gaat door met het kerkasiel,” zegt hij. Die nieuwe feiten zijn verzameld door de kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA. Over details worden met het oog op de privacy geen mededelingen gedaan, maar volgens Hettema blijkt uit nieuw onderzoek dat de situatie in Armenië niet veilig is voor het gezin. Verder vinden de kerken en INLIA, maar ook regeringspartij ChristenUnie dat de kinderen onder het kinderpardon zouden moeten vallen, aangezien ze al negen jaar in Nederland zijn.  

Theo Hettema, voorzitter Protestantse Kerk Den Haag.

De onafgebroken kerkdienst, die het gezin beschermt tegen uitzetting, duurde vrijdag al 1345 uur; er waren 675 voorgangers en zo’n zevenduizend bezoekers. Kerkasiel en dienst worden voortgezet, meldt Hettema. “De gronden waarop de staatssecretaris dit nu terzijde schuift, zijn inhoudelijk dermate betwistbaar dat de kerk niet anders kan dan doorgaan met het kerkasiel. Hierdoor wordt onmiddellijke uitzetting van het gezin Tamrazyan voorkomen en blijft er ruimte voor voortgaande dialoog met de overheid.”

In een persbericht van vrijdag 21 december bijt de Protestantse Kerk Den Haag, die wordt gesteund door (landelijke) PKN, ongebruikelijk fel van zich af. ‘De kerk betreurt de harde en onrechtvaardige opstelling van Staatssecretaris Harbers,’ aldus het bericht. Hettema: “Juist vlak voor Kerst, het feest van Gods menslievendheid en vrede, voelen we ons gesterkt om onze verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen.”

Potentiële politieke crisis

Het Haagse kerkasiel kan in het nieuwe jaar tot een politieke crisis leiden. Als Harbers bij zijn standpunt blijft zal op enig moment tot uitzetting van het gezin Tamrazyan worden overgegaan. Vermoedelijk wordt gewacht op het einde van de marathon-kerkdienst. Voor de ChristenUnie is uitzetting eigenlijk onbespreekbaar; deze partij vindt dat het ‘kinderpardon’ moet worden uitgebreid, omdat er nu bijna niemand voor in aanmerking komt. Het kerkasiel heeft intussen velen in Nederland gemobiliseerd en bovendien veel buitenlandse aandacht getrokken. Ook dat maakt het moeilijk voor het kabinet om vast te houden aan de harde lijn.

Kerkasiel op tv

Op Eerste Kerstdag staat het programma ‘Met hart en ziel’ in het teken van een kerstboodschap van Hayarpi Tamrazyan (25 december, 17.25 uur, NPO2). Op Tweede Kerstdag gaat Hella van der Wijst met verschillende mensen in gesprek gaat over het kerkasiel (26 december, 23.20 uur, NPO2). Op de website van de Protestantse Kerk Den Haag zijn twee keer diensten vanuit Bethel te volgen, 24 december, 21.00- 23.00 uur, en 25 december, 10.00 – 12.00 uur.

 

Standaardportret
Bekijk meer van