Gemeente Den Haag neemt maatregelen om vaccinatiegraad te verhogen

De recente mazeluitbraak in een Haags kindercentrum en het gevaar van een verder dalende vaccinatiegraad nopen de coalitie extra maatregelen te nemen. Nog voor het zomerreces komt het college van B en W met een plan van aanpak.

Door

Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg en jeugd) vindt dat het college de hand in eigen boezem moet steken. “Als gemeente moeten we kijken hoe wij ouders meer kunnen faciliteren en daarmee de vaccinatiegraad in Den Haag kunnen verhogen.” Maar ze zegt ook: “Uitgangspunt is en blijft op basis van vrijwilligheid.”

 Vaccineren

Parbhudayal pleit onder meer voor meer voorlichting en flexibele inentingstijden. In overleg met bijvoorbeeld scholen of wijkcentra komt een mobiel vaccinatieteam ter plaatse om kinderen gratis te vaccineren tegen infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Ook tijdens buurtfeesten of braderieën rijdt het mobiele vaccinatiebusje op verzoek langs.

Infectieziekten

Inmiddels zijn er al andere maatregelen genomen: jeugdartsen en -verpleegkundigen volgden cursussen om ouders en kinderen explicieter te informeren over nut en noodzaak van vaccinaties. Ook via social media en het Centrum voor Jeugd en Gezin is hier extra aandacht voor.

Om grote verspreiding van besmettelijke infectieziekten te voorkomen is een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger nodig. In 2017 was de vaccinatiegraad in Den Haag 89,4 procent. Volgende maand  wordt het percentage over 2018 bekend.

Bekijk meer van