Auto verder geweerd uit de Prinsestraat, Prinsessewal eenrichtingsverkeer

De Prinsestraat wordt autoluw en de Prinsessewal krijgt eenrichtingsverkeer. De meeste ondernemers zijn enthousiast, bewoners laten wisselende geluiden horen.

Door

Bij de ingang van de Prinsestraat, pal naast de Paleistuin, is het steevast dringen geblazen. Fietsers en voetgangers gaan de winkelstraat in en uit, terwijl personenauto’s en vrachtverkeer zich met moeite langs elkaar manoeuvreren. De sliert voertuigen die de Prinsestraat in komt rijden, staat om de haverklap stil.

Aan deze drukke verkeerssituatie komt een einde. De gemeente is van plan de Prinsestraat autoluw te maken; de straat is dan alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners) en bevoorradingsverkeer, binnen bepaalde tijden. Dat geldt eveneens voor de Nobelstraat, de Kleine Nobelstraat en een deel van de Pieterstraat. Die laatste dient al jaren als sluiproute om in de Torenstraat te komen, tot ergernis van bewoners.

De Prinsessewal krijgt eenrichtingsverkeer, naar het Piet Heinplein toe. Dat moet ‘een onduidelijke verkeerssituatie’ en ‘ongewenste keerbewegingen’ voorkomen, valt te lezen in de toelichting bij het ontwerp. Zowel in de Prinsestraat als op de Prinsessewal verdwijnen parkeervakken ten behoeve van groen.

 

De Prinsestraat gaat veel meer uitnodigen tot flaneren
Wethouder Arjen Kapteijns

 

De auto weren uit de Prinsestraat past in de bredere strategie om voetgangers en fietsers meer de ruimte te geven in de stad, stelt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, mobiliteit) in een schriftelijke reactie. ‘In de binnenstad wil de gemeente het autogebruik ontmoedigen. Dat geldt ook voor de Prinsestraat. Die wordt na deze aanpassingen veel prettiger en veiliger, en gaat veel meer uitnodigen tot fietsen, winkelen, terrasbezoek en flaneren.’

Veel vragen

De lokale ondernemersvereniging BIZ Hofkwartier was nauw betrokken bij de plannen en is er blij mee. “De Prinsestraat is een doorgangsroute geworden,” zegt voorzitter Bas Winkler. “Het overgrote deel van de auto’s die er rijden, wil er helemaal niet zijn. Een autoluwe straat verhoogt de leefbaarheid, ook in economische zin.” Winkler stelt, op basis van een zelf uitgevoerde enquête, dat het overgrote deel van de ondernemers in de buurt voor een autoluwe straat is.

Hoe de bewoners tegenover de plannen staan, is nog moeilijk te zeggen, stelt David Bleijie, voorzitter van de Bewonersvereniging Hofkwartier. “Wij zijn bezig met input verzamelen, zodat we een gedegen oordeel kunnen geven. Op dit moment leven er nog veel vragen.”

 

Bewoners zijn bezorgd over het verdwijnen van 45 parkeerplaatsen
David Bleijie, voorzitter bewonersvereniging

 

De eerste geluiden die Bleijie opvangt, zijn ‘heel wisselend’. Zorgen leven in ieder geval over het verdwijnen van 45 parkeerplaatsen. Op basis van eigen onderzoek concludeert de gemeente dat die niet gecompenseerd hoeven te worden, omdat binnen 800 meter loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. “Maar dan ben ik wel heel benieuwd naar dat onderzoek,” zegt Bleijie. “Op 800 meter van je huis een andere parkeerplek, dat is wel erg afhankelijk van waar je precies woont. En het is voor bewoners die moeilijk ter been zijn geen optie.”

Ook BIZ-voorzitter Winkler ziet het verdwijnen van de parkeerplaatsen als een nadeel. “Aan de andere kant is het nu toch al ontzettend moeilijk om een parkeerplek te vinden in de Prinsestraat. Dus misschien maakt het niet zo heel veel uit.”

Terugdraaien

De maatregelen worden eerst uitgetest en worden zo ingericht dat ze gemakkelijk terug te draaien zijn. Betrokken belangenorganisaties hebben daar nadrukkelijk om gevraagd, aldus wethouder Kapteijns. “Bij de overleggen tussen de 23 organisaties waren er voor- en tegenstanders voor de verschillende maatregelen. Ze vonden elkaar door ons te vragen om de effecten van het totaalpakket goed te laten monitoren en bij de grote maatregelen ook nog specifieke monitoring uit te voeren. Als een maatregel toch niet uitpakt zoals gehoopt, kan deze worden gecorrigeerd. En tussentijds gaan we, waar nodig, graag met bewoners en andere groepen in gesprek.”

Tot medio september is er de mogelijkheid om te reageren op het plan. Op basis van de reacties kan de gemeente het ontwerp nog aanpassen. Als de gemeenteraad vervolgens akkoord gaat, gaan de werkzaamheden in de zomer van 2025 van start.

Standaardportret
Bekijk meer van