Op campagne met de ChristenUnie: Speeddaten zonder kiezers

Bevroren vingers, ludieke acties en diepgaande gesprekken. In de campagne gebeurt het allemaal, en DHC gaat in de serie ‘Den Haag Stemt’ mee op pad. Aflevering 7: Daten met de ChristenUnie.

Door

Aan alles is vanavond in het Zuid-West College gedacht. Voor even is de mbo-school decor van de gemeenteraadsverkiezingen, waar bewoners uit de wijk Bouwlust kunnen speeddaten met kandidaat-raadsleden van zo’n twaalf partijen, waaronder de ChristenUnie. Drankjes staan klaar, hapjes worden royaal geserveerd en een keyboardpianist verzorgt de muzikale intermezzo’s. Toch ontbreekt het aan nagenoeg één ding: kiezers.

“Ik heb al veel verkiezingsavonden gehad, maar dit is de eerste keer dat er zo weinig mensen zijn gekomen,” stelt Judith Klokkenburg vast. De nummer twee van de ChristenUnie/SGP had de wijkbewoners graag haar plannen willen vertellen voor de aanpak van segregatie – niet per se een populaire boodschap, zeker niet op ‘het zand’, maar dat weerhoudt de christensocialist er niet van deze te verkondigen. Daarvan komt het vanavond niet: met een opkomst van slechts een handvol wijkbewoners is het speeddaten van de baan. Hoort erbij, zo’n tegenvallertje in verkiezingstijd. “Ik vind het vooral vervelend voor de organisatie. En uiteindelijk voor de wijk zelf: hier zijn maar weinig mensen politiek betrokken.”

Kerken

De ene zetel die de ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad heeft (nu bezet door Pieter Grinwis) is welhaast een constante. “We hebben een stabiele achterban,” bevestigt Klokkenburg, “met name in de kerken.” In januari peilde onderzoeksbureau I&O Research plots drie zetels voor de partij, maar Klokkenburg – wie zo’n uitslag een raadszetel zou opleveren – vond die cijfers niet zo relevant. “Interessanter is dat ze ook kiezers hebben gevraagd of ze weer op dezelfde partij zouden stemmen als vier jaar geleden. De ChristenUnie/SGP had 89 procent.” Bij de meeste andere partijen lag dat percentage tussen de 40 en 60 procent.

Trouwe achterban, dus. Maar waar haalt de confessionele partij nieuwe kiezers vandaan in een seculariserende samenleving? Dat christelijke vormt wel een ‘drempeltje’, merkt Klokkenburg, ook bij mensen die via de Stemwijzer bij haar partij uitkomen. “Die zeggen bijvoorbeeld niet op de ChristenUnie/SGP te willen stemmen, omdat ze anders aankijken tegen ethische kwesties als euthanasie. Terwijl dat soort onderwerpen totaal niet spelen op lokaal niveau.”

‘Sociale’ ChristenUnie en ‘strenge’ SGP

Net als in veel andere gemeenten trekken de ‘sociale’ ChristenUnie en de ‘strenge’ SGP in Den Haag samen op als één partij. Toch staat de eerste kandidaat van de gereformeerden – Ko van Wingerden uit Duindorp – pas op plaats zes van de lijst, een onverkiesbare positie. Speelt de partij wel een rol? “We hebben een steunfractie van vrijwilligers waar net zo veel SGP’ers als mensen van de ChristenUnie in zitten,” verzekert Klokkenburg.

 

Ik heb al veel verkiezingsavonden gehad, maar dit is de eerste keer dat er zo weinig mensen zijn gekomen.
Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP)

 

Enigszins opgelaten zitten de mannen en vrouwen met een naamkaartje op hun revers of in hun partijsjaal op de stoeltjes. Vier jaar geleden waren bijna honderd bewoners op de Bouwlust-speeddate afgekomen, is hun verteld. De tegenvallende opkomst ten spijt steken de kandidaten alsnog ieder een tweeminutenpitch af op de vloer van de aula. Enkelen zijn nog zo onwennig op het politieke toneel – de SP-afgezant krijgt een black-out van de zenuwen – dat de avond voor hen een broodnodige vingeroefening in presenteren wordt.

Vogelkooi

“Te veel mensen met problemen zijn naar deze wijk gestuurd,” begint Klokkenburg als zij aan de beurt is. Het tegengaan van segregatie is een van de speerpunten van de ChristenUnie waarmee ze zich wil onderscheiden in de politieke vogelkooi. “Veel psychiatrische patiënten en statushouders worden hier ondergebracht, terwijl ze beter zouden moeten worden verspreid over de stad – ook op het zand.” Tussen links, dat alleen maar meer sociale huurwoningen wil, en rechts, dat hamert op middeldure huizen, heeft de ChristenUnie/SGP een symbiose gevonden die de kloof tussen arme en rijke stadsdelen moet verkleinen, aldus Klokkenburg. Ook schuldenhulp is daarvoor onmisbaar.

 

 

Als elke kandidaat zijn of haar zegje heeft gedaan, er gesnoept is van het ogenschijnlijk oneindige aanbod hapjes en de toetsenist zijn klassiekers heeft gespeeld, wordt nog een halfslachtige poging gedaan voor ten minste één speeddateronde. Ook Klokkenburg gaat met een partijgenoot bij een borreltafeltje staan, al is het maar uit beleefdheid. De volgende dag heeft ze weer een campagnedag op het programma staan die meer succes belooft. “In het kader van Vrouwendag gaan we langs een vrouwenopvang om aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Daarna lopen we een ‘walk of justice’ naar de Doubletstraat om het verborgen leed van prostituees aan te kaarten.”

 

Standaardportret
Bekijk meer van