Waterkwaliteit Delfland boekt te weinig vooruitgang, Europese doelen staan onder druk

De verbetering van de waterkwaliteit gaat te langzaam, blijkt uit een voortgangsrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hierdoor dreigen de Europese doelstellingen niet te worden gehaald.

Door

De waterkwaliteit in Delfland is nog op ongeveer hetzelfde niveau als in 2022, zo blijkt uit een rapportage van het Hoogheemraadschap. Dat gebrek aan vooruitgang is verontrustend, vindt hoogheemraad Stijn van Boxmeer. Maar verbeteringen kosten tijd. “Heel Delfland was voorheen krekengebied, maar dat is allemaal ingepolderd. Alles is dus eigenlijk kunstmatig. Het is hard werken om dit te veranderen. Als wij een natuurvriendelijke oever willen aanleggen, dan zijn we zo drie jaar verder voordat de effecten zichtbaar worden.”

De slechte waterkwaliteit is een gevolg van menselijk handelen. Zoals de gewasbeschermingsmiddelen die afkomstig zijn uit de kassen van de glastuinbouw, weet Van Boxmeer. “In ons gebied worden veel restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het oppervlaktewater. Ook Den Haag kan daar last van hebben. Madestein ligt gewoon naast de kassen. Daar heb je recreatiewater en wordt er veel gevist. Dat water wordt beïnvloed door water uit de tuinbouw.”

Het Hoogheemraadschap, dat de taak heeft de waterkwaliteit te meten en te monitoren, neemt waar het kan maatregelen. “Dat is nog best ingewikkeld,” aldus Van Boxmeer. “Wij zijn natuurlijk niet degene die deze middelen lozen. Maar het is wel aan ons om de informatie die we hebben met de sector te delen.” In dit overleg moeten niet alleen de tuinbouwers maar ook de afnemende bedrijven en andere partijen worden meegenomen, vindt hij. “Een bedrijf als Albert Heijn kan natuurlijk ook zeggen: ik wil geen producten waarvoor bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.”

PFAS

Net als in andere deelregio’s van het Hoogheemraadschap van Delfland, bevat het water in de regio Haaglanden een te hoge concentratie stikstof (N-totaal) en fosfor (P-totaal). Daarnaast zijn er sporen gevonden van verontreinigde stoffen als kobalt, seleen, kwik, arseen, ammonium, tributyltin en PFAS. Die laatste stof veroorzaakte eerder al veel ophef, omdat het werd gevonden in een sloot op bedrijventerrein Forepark. In 2021 werd hier de hoogste PFAS-overschrijding van het land gemeten. Ook het zeeschuim langs de Nederlandse kust is ermee besmet, bleek na verder onderzoek van het RIVM. Van Boxmeer: “PFAS treffen we op veel meer plekken aan, niet alleen in Den Haag. Maar een voorbeeld als Forepark leert ons dat we gezamenlijk de bron van de vervuiling moeten opsporen en op zoek moeten naar een oplossing.”

Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het Hoogheemraadschap, maar ook bij medeoverheden. Van Boxmeer is positief over de bereidheid van de gemeente Den Haag om iets aan de waterkwaliteit te doen. “We werken goed samen met Den Haag, bijvoorbeeld door onze besturen en inwoners gezamenlijk te informeren over onderwerpen rondom dit thema.” Daarnaast neemt het waterschap zelf ook maatregelen die moeten helpen de kwaliteit te verbeteren. “Wij leggen veel waternatuur aan, bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers waar het waterleven zich beter kan ontwikkelen.”

 

Een bedrijf als Albert Heijn kan ook zeggen: ik wil geen producten waarvoor bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt
Hoogheemraad Stijn van Boxmeer

 

Zoiets gebeurt bijvoorbeeld al in Madestein. “Maar dat is een natuurrijk gebied dat zich veel meer leent voor dit soort maatregelen,” aldus Van Boxmeer. Hoe dichter bij het centrum, hoe lastiger het wordt. “Den Haag heeft grachten met weinig planten en begroeiing, waardoor er weinig leven in het water is.” Maar ook daar ziet Van Boxmeer kansen. Hij neemt Delft als voorbeeld. “Je ziet daar veel waterplanten in de gracht, vooral in delen waar niet wordt gevaren. Als we daar in Den Haag wat meer aandacht aan geven, gaat de stad ook groene grachten krijgen.”

Richtlijnen

Verbeteringen mogen desondanks niet te lang uitblijven. Nederland moet in 2027 kunnen voldoen aan de Europees vastgestelde Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarvoor heeft de rijksoverheid een pakket maatregelen samengesteld dat onder andere de emissie van bestrijdingsmiddelen moet terugdringen en moet zorgen voor een meer ecologische inrichting van het watersysteem. De vraag is of het nieuwe kabinet bereid is om extra geld vrij te maken om de Europese doelstellingen te halen. Maar Van Boxmeer is positief gestemd. “De grootste zorg is glastuinbouw en stikstof in de vorm van kunstmest uit de kassen. Als in 2027 blijkt dat er een duidelijk aanwijsbare bron is waardoor we niet aan de KRW voldoen, dan verwacht ik dat er vanuit Europa maatregelen komen. Dat staat los van de overheid hier.”

De redactie biedt u dit verhaal gratis aan. Meer Haagse verhalen? Neem een (proef)abonnement op weekkrant Den Haag Centraal. Elke donderdag in de bus. De krant is ook verkrijgbaar bij onze verkooppunten.

Standaardportret
Bekijk meer van