Uitvaartrituelen binnen de islam en andere culturen

Iedere cultuur heeft zijn eigen geloofsovertuigingen rondom de dood en zo ook zijn eigen uitvaartrituelen. Om er zeker van te zijn dat een begrafenis zal worden uitgevoerd op de manier die bij een bepaalde religie of cultuur past, zijn er praktische mogelijkheden om je hierop voor te bereiden.

Door

Zoals het afsluiten van een islamitische uitvaartverzekering, die ondersteuning geeft dat de uitvaartrituelen vanuit de islam worden nageleefd.

Passend afscheid

Een uitvaart in goede banen leiden is belangrijk voor een passend en respectvol afscheid. Veel religies hebben hun eigen uitvaartrituelen rondom de dood. Zoals het ritueel wassen van het lichaam van de overledene, waar de nabestaanden zelf bij kunnen helpen. Het opzeggen van een dua voor de overledenen (een smeekbede voor na de ramadan) is ook een belangrijk islamitisch ritueel. Hierbij bidt men gezamenlijk voor het welzijn van de doden.

In heel Nederland zijn er begraafplaatsen en uitvaartcentra waar ze de juiste accommodatie bieden om rituelen uit verschillende culturen uit te voeren. Op deze manier kan elke inwoner van Nederland zich laten begraven, met een uitvaart die past bij elk geloof.

Eeuwige grafrust

Ondanks de populariteit van cremeren worden in diverse religies de overledenen nog altijd begraven. Bijvoorbeeld in het jodendom en in de islam. Eeuwige grafrust is hierbij een belangrijk onderdeel, wat betekent dat een graf niet geruimd mag worden. Bij een islamitische uitvaartverzekering wordt hier rekening mee gehouden, net als met alle andere tradities die horen bij een islamitische begrafenis.

Rituelen rondom het graf

Ook bij het graf zelf horen verschillende gebruiken. Zo worden islamitische overledenen begraven in een witte lijkwade, in plaats van een houten kist. Het hoofd van de overledene wordt altijd in de richting van de heilige stad Mekka geplaatst. Ook heeft de grafsteen altijd een open gedeelte, waar vaak gewoon aarde in ligt, zodat de ziel van de overledene op kan stijgen.

De uitvaartrituelen rondom het graf zijn in sommige culturen zelfs feestelijk te noemen. Tijdens Surinaamse begrafenissen wordt bijvoorbeeld live muziek gespeeld door een band, terwijl de nabestaanden dansend de kist naar het graf dragen.

Eten en drinken offeren

Bij Chinese graven komen de familieleden minstens eenmaal per jaar samen om wierook te branden en eten te offeren. Het offeren van eten en drinken bij het graf wordt door verschillende culturen uitgevoerd. Bij Roma-graven staat vaak een tafel en een bankje, zodat de nabestaanden hier rustig een tijdje kunnen zitten om hun doden te eren. Zo betrekken ze hun overleden dierbaren weer bij het huidige leven en verwerken ze tegelijkertijd hun rouw.

Standaardportret
Bekijk meer van