Huizenprijzen zullen blijven stijgen

Er is zicht op een betere toekomst wanneer er wordt gekeken naar de woningmarkt. “Nu er vaccins beschikbaar zijn, komt er weer zicht op een herstel van de economie”, aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Door

Dit concludeert Het Economisch Bureau van ABN AMRO met de Woningmarktmonitor van januari 2021. 

Terugblik op 2020

2020 stond in het teken van de lockdown en het economische gevolgen van het coronavirus. Ondanks deze ingrijpende veranderingen bleef de huizenmarkt prima presteren. In 2020 zijn er namelijk 209.000 bestaande woningen verkocht. Dat er nog steeds zoveel woningen worden verkocht is opvallend. Niet alleen vanwege de economische situatie, maar ook door het beperkte aanbod. Over het algemeen geldt dat er weinig gekocht wordt als er weinig aanbod is. De grote belangstelling naar een nieuwe woning heeft als gevolg een korte doorlooptijd en biedingen boven de vraagprijs. 

Vooruitblik naar 2021

De aanstaande afzwakking van de woningmarkt is dan ook minder ingrijpend dan eerder werd voorzien. Om die reden houdt het Economisch Bureau van ABN AMRO voor 2021 rekening met een prijsstijging. Philip Bokeloh, senior econoom bij ABN AMRO, vertelt: “Eerder voorzagen we een stabilisatie van de huizenprijzen in 2021. Inmiddels houden we rekening met een prijsstijging van 5% voor 2021 en 1% voor 2022. Deze forse aanpassing komt ten eerste doordat de sterke prijsstijging in de tweede helft van 2020 doorwerkt in de gemiddelde stijging van de huizenprijzen in 2021. De tweede reden is dat we meer zekerheid hebben over de toekomst.”

Het vaccin en de hypotheekrente

Met de vaccins ziet de toekomst er namelijk een stuk rooskleuriger uit. Er komt weer zicht op een herstel van de economische activiteit. Maar voordat het zover is, wordt er eerst werkloosheidsstijging verwacht. Mensen komen op straat door teruggedraaide loonsubsidieregelingen en geplande reorganisaties. Het hypotheekbedrag van kopers zal hierdoor dalen. Waarna ook de lage hypotheekrente geleidelijk afneemt. Pas dan ontstaat er een zwakkere stijging van de huizen. Bokeloh verwacht dat het aantal woningaankopen 10% lager ligt dan vorig jaar: “Voor 2022 houden we rekening met een prijsstijging van 1% en een afname van de woningaankopen met 5%.” Voor de huizenmarkt is het cruciaal dat de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt intact blijven, want het inkomen is bepalend voor de hoogte van de hypotheek.  

Woningaanbod vergroten

Het vergroten van het woningaanbod geeft wat extra ademruimte op de huizenmarkt. Helaas is het zo dat de woningbouw achterblijft door allerlei problemen, waaronder een gebrek aan in het verleden afgegeven vergunningen. Hierdoor is een regionale verschuiving zichtbaar: de huizenprijzen stijgen in de randgemeenten en steden buiten de Randstad. Dit is deels te wijten aan economische oorzaken, maar ook de veranderende woonvoorkeuren spelen mee. Nu de reistijd minder meespeelt bij de woningkeuze, hoeft men niet meer per se in de stad te wonen. Dit is terug te zien in de zoekopdrachten op Funda.

Standaardportret
Bekijk meer van