Groendaken vergoeding voor Regenwateropvang in Den Haag

Op dit moment geeft de gemeente Den Haag een subsidie uit voor inwoners wanneer zij ervoor kiezen om maatregelen te treffen welke bijdragen aan regenwateropvang, bijvoorbeeld met behulp van een groendak. In een poging om regenwater op te vangen, kun je nu rekenen op een teruggave van 50% van de uitgaven.

Door

Wat zijn de voordelen van een groendak?

Groendaken, in opkomst, brengen talrijke voordelen met zich mee. Ze zuiveren de lucht, houden regen vast om overstromingen te voorkomen en besparen energie. Vogels en insecten vinden er een thuis, terwijl het straatgeluid wordt gedempt. Bovendien voegen ze een aantrekkelijke groene dimensie toe aan onze omgeving en dragen ze bij aan ons vermogen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Kortom, groendaken koesteren niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van onze buurt.

Welke kosten worden vergoed?

Per opgevangen kubieke meter water ontvang je een maximale vergoeding van €500. De totale subsidie die je krijgt van de gemeente Den Haag varieert tussen €500 en €50.000 per ingediende aanvraag. Houders van een geldige Ooievaarspas genieten volledige dekking van alle kosten.

Een voorbeeld: Stel, je legt een groen dak van 20 vierkante meter aan, rijk aan begroeiing. De kosten hiervan bedragen €2.400. Je krijgt een subsidie van €500 per opgevangen kubieke meter water. Dit groene dak kan bijvoorbeeld 60 liter regenwater per vierkante meter vasthouden. Hierdoor kun je in totaal 1,2 kubieke meter water opvangen. Met deze regeling ontvang je een subsidie van €600 (1,2 x €500), in dit geval zonder gebruik van een Ooievaarspas.

Alle onontbeerlijke kosten gerelateerd aan de werkzaamheden worden vergoed. Er zijn echter uitzonderingen:

  • Kosten die al door de gemeente zijn betaald voor een groen dak.
  • Uitgaven die gedekt worden door andere regelingen.
  • Uitgaven voor bouwwerken, inclusief dakconstructies of overkappingen.
  • Kosten voor het verwijderen en vervangen van bestaande beplanting.
  • Uitgaven voor het verwijderen en vernieuwen van waterdoorlatende verhardingen, zoals grind. Tenzij het werk gerelateerd is aan een nieuwbouwpand.
  • Uitgaven voor eigen tijdsinvesteringen of arbeidskosten van aanvragers’ medewerkers.

Je kunt lokaal terecht

In de directe omgeving van Den Haag zit Groendakspecialist gevestigd. De onderneming uit Scheveningen is volledig gespecialiseerd in de aanleg van groene daken en heeft een eigen kwekerij in Monster. Groendakspecialist legt wekelijks groene daken aan in heel Nederland en helpt ook hoveniers, zzp’ers en groothandels aan de benodigdheden voor groene daken.

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van