De belangrijkste wijzigingen in 2023 voor Box 3

Bij de Belastingdienst blijft niets hetzelfde. Ieder jaar zijn er wijzingen en het is wel belangrijk dat je op de hoogte bent van de recente wijzigingen. Zo weet je zeker dat je over de juiste informatie beschikt en je aangifte correct kunt indienen. Bovendien loop je de kans belastingvoordelen te laten liggen wanneer je de regels niet kent en correct toepast. Wij spraken met Duran van Wegwijs Administratie, de boekhouder Den Haag over de belangrijkste wijzigingen in box 3.

Door

Zelf regelen of uitbesteden bij boekhouder?

Kan ik mijn belastingzaken niet meer gewoon zelf regelen? “Dat kan nog steeds, veel informatie is ook online te vinden. Maar gezien het aantal wijzigingen elk jaar, kan uitbesteden zeker voordelig zijn. Zeker in Box 3 zijn veel veranderingen gaande. Als je een verkeerde balans hebt dan is het uiteindelijk ongunstig.” Aldus Duran van Wegwijs boekhouder Den Haag. “Door te kiezen voor een goede boekhouder weet je zeker dat al je belastingzaken goed geregeld zijn. Het voordeel is dat je zekerheid en rust hebt, bovendien houd je tijd over om te ondernemen. Het inhuren van een ervaren boekhouder is een kleine investering, maar levert een hoop op. Qua geld, maar ook qua overzicht en rust.”

Tariefwijziging Box 3

In 2023 gaat het tarief in Box 3 veranderen van 31% naar 32%. Dit zal overigens ook in de jaren 2024 en 2025 het geval zijn. Box 3 wordt belast op basis van forfaitair rendement. Dat wil zeggen dat er door de Belastingdienst gerekend wordt met een fictief rendement. En dus niet je daadwerkelijke rendement.

Overigens wordt er hard gewerkt aan een wetswijziging waardoor er in 2026 wel met een daadwerkelijk rendement wordt gerekend. En das is alleen maar positief want dat betekent dat je belast wordt op je werkelijke rendement.

Dat is een groot verschil met hoe het nu gaat. Want nu maakt het feitelijk niet uit of je echt geld verdient met je vermogen of dat het passief vermogen is. Het wordt gewoon belast zonder de werkelijke cijfers. Gelukkig is dit in 2026 verleden tijd.

De heffing in Box 3

De heffingsgrondslag in Box 3 wordt berekend op de verdeling van jouw vermogens in de drie daarvoor bestemde vermogensgroepen. Te weten, de banktegoeden, de schulden en de overige bezittingen (woningen etc).

Voor iedere groep wordt een eigen forfaitair rendement berekend. Bij beleggingen wordt gekeken naar het meerjarige rendement van de beleggingen. En bij spaargeld wordt er gekeken naar de actuele spaarrente en welk rendement dit gaat opleveren. Bij schulden wordt er aangesloten voor de hypotheekrente.

De berekening van het rendement per vermogenscategorie is wel handig om te weten. Dit is namelijk de waarde van het vermogensbestanddeel dat vermenigvuldigd met het rentepercentage dat hiervoor toebedeeld is. Mocht deze optelsom negatief uitkomen dan wordt het rendement uiteraard op nul gezet.

In 2023 zal de banktegoeden vastgesteld op 0% en bij de schulden is dit vastgesteld op 2,28%.

Heffingsvrij vermogen en de tarieven in Box 3

Het tarief in box 3 zal de komende jaren worden verhoogd, ook in 2023 is dit het geval. Het heffingsvrij vermogen is omhooggegaan naar 57.000. Mocht je gebruik maken van diverse toeslagen dan zijn er andere vermogensgrenzen voor. Het is goed dit na te vragen. Of kijk op de site van de Belastingdienst. Daar vind je alle actuele informatie.

Gevolgen wijzigingen in Box 3

De nieuwe heffingssystematiek kan, wanneer de samenstelling van het box 3 vermogen niet geoptimaliseerd is, ongunstig uitpakken. Het is dus heel belangrijk om goed in beeld te brengen hoe jouw vermogen verdeeld is. Doordat er een groot verschil is tussen de bezittingen, schulden en rendementen is het best lastig om hier een goed inzicht over te krijgen.

Wanneer je dit erg lastig vindt dan kan het heel verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen bij jouw belastingzaken. Een ervaren boekhouder kan je hier gemakkelijk bij helpen. Zorg voor optimale kennis en begeleiding bij je belastingzaken.

Want zelf knutselen met belastingzaken zonder een goede kennis kan vervelende gevolgen hebben. Niet alleen zo zeer vervelend. Het is ook heel erg zonde als je er niet uithaalt waar je recht op hebt.

Standaardportret
Bekijk meer van