Broers Yildirim begeleiden jaarlijks meer dan duizend kinderen in het onderwijs

In 2007 begonnen Sahin Yildirim en zijn broertje Murat Yildirim hun reis in de gemeenschappen van Schilderswijk, Transvaal en Escamp, gelegen in Den Haag. Als jonge vrijwilligers zetten ze zich in voor de jeugd in deze wijken, en wat begon als een bescheiden inzet groeide uit tot een inspirerend verhaal van toewijding en succes.

Door

Achtergrond en Ambities

Sahin Yildirim, afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, droomde ooit van een carrière als diplomaat, terwijl Murat Yildirim, afgestudeerd aan de TU Delft, zijn hart volgde naar een toekomst als vliegtuigingenieur. Hun persoonlijke reizen naar succes begonnen echter op een andere manier.

Sahin kwam op zijn dertiende naar Nederland en stond voor de uitdaging om de taal te leren zonder enige voorkennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Ondanks obstakels en het dreigende vooruitzicht van praktijkonderwijs, geloofde een bevlogen docent in zijn potentieel en overtuigde de schooldirecteur om hem in te schrijven op een reguliere middelbare school. Deze kans op regulier onderwijs vormde het keerpunt in Sahin’s academische reis.

Murat, daarentegen, arriveerde op elfjarige leeftijd in Nederland. Hoewel hij een ster was in wiskunde, worstelde hij aanvankelijk met de taal. Hij wist al vroeg dat hij iets in de techniek wilde doen, maar de exacte richting was nog niet duidelijk. Uiteindelijk volgde hij zijn passie naar de Technische Universiteit Delft, waar hij zijn master afrondde.

Het Begin van Onderwijsondersteuning

In 2007 werd de kiem gelegd voor hun inzet in het onderwijs toen een hoogopgeleide Turkse moeder opmerkte dat er weinig onderwijsondersteuning was voor de kinderen in Den Haag. Vanuit deze zorg en het verzoek van ouders begonnen Sahin en Murat in 2008 met het geven van lessen aan vijf leerlingen in een buurthuis. In eerste instantie werden de lessen verzorgd door HBO- en WO-studenten, maar al snel groeide het project en werden er meer professionals bij betrokken.

In 2012 richtte Murat de stichting Finaal Educatie Centrum op, met als doel kansarme mensen en mensen met een migratieachtergrond te helpen in meerdere wijken van Den Haag.

Groei en Professionalisering

Sahin voegde zich bij Finaal Educatie in 2014, en de organisatie stond voor een keuze: genoegen nemen met het helpen van de huidige leerlingen of verder groeien. Om de toekomst van de organisatie te bepalen, werd een Raad van Advies opgezet. Uiteindelijk besloten ze om meer studenten te helpen en benaderden verschillende scholen in Den Haag voor samenwerking. Tussen 2014 en 2017 ondersteunden ze meer dan driehonderd leerlingen in verschillende wijken, met als doel hen te stimuleren, ondersteunen en een toekomstperspectief te bieden.

Om hun dienstverlening te verbeteren, werd in 2016 een commissie opgericht om onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Hieruit ontstond Smartie, dat ook externe onderwijsmaterialen ontwikkelde.

Excellent Academy en Landelijke Uitbreiding

In 2017 besloten ze te professionaliseren en richtten ze Excellent Academy op. Later werd ook Oxford Academy in Rijswijk opgericht, gericht op talentontwikkeling. In 2020 namen ze een grote stap door het oprichten van het digitale leerplatform ‘Mister Einstein‘. Dit platform stelt studenten in staat om waar dan ook zeven dagen per week 12 uur begeleiding te krijgen, gemeld door scholen. Hiermee hopen ze het lerarentekort te verminderen, ouders gerust te stellen en studenten te ondersteunen in vakken waar ze moeite mee hebben.

In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW zijn ze een pilot gestart en hebben ze vijf scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO geholpen. Dit alles met het doel om gelijke kansen te bevorderen en niemand achter te laten. Inmiddels begeleiden ze meer dan duizend kinderen, en hun filosofie blijft dezelfde: elk kind heeft het recht om het maximale uit zichzelf te halen en zijn of haar talenten te ontdekken voor een mooie toekomst.

De inspirerende reis van Sahin en Murat Yildirim van vrijwilligerswerk naar onderwijsondersteuning pioniers is een verhaal van toewijding, doorzettingsvermogen en het geloof in de kracht van educatie om levens te veranderen. Hun impact strekt zich uit van de lokale gemeenschappen in Den Haag naar een nationaal platform dat kansen biedt aan duizenden studenten. De broers blijven zich inzetten voor de toekomst van jongeren en blijven de droom van gelijke kansen najagen.

Standaardportret
Bekijk meer van