Aan de slag in het openbaar bestuur van Den Haag

Spreekt het werk van het openbaar bestuur in Den Haag jou aan? In lijn met het beeld wat we kennen uit de private sector, zoekt men ook in het publieke domein actief naar nieuwe medewerkers.

Door

Om aan de slag te kunnen gaan in het openbaar bestuur wordt voor veel kennis een bepaalde basiskennis verwacht. Een cursus beleid schrijven kan een goede voorbereiding zijn op je sollicitatie op een functie binnen de Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland of bijvoorbeeld de gemeente Den Haag. Het geldt in het bijzonder voor mensen die een functie als beleidsadviseur ambiëren.

Een cursus beleid schrijven kan op voorhand enigszins saai en droog van stof lijken; dat is het niet! Tijdens een dergelijke cursus leer je bijvoorbeeld meer over het proces wat gevolgd moet worden om een nieuw stuk beleid daadwerkelijk door te kunnen voeren. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende soorten beleidsstukken en de impact daarvan op het openbaar bestuur.

Sociale functie bij de gemeente Den Haag 
Niet iedereen zal een functie als beleidsadviseur binnen een publieke organisatie ambiëren; mogelijk vind je het veel leuker om sociaal actief te zijn. Van de verschillende overheidsorganisaties binnen Den Haag heeft de gemeente het meest nauwe contact met de burger. Een opleiding inkomensconsulent kan interessant zijn, wanneer je juist in dat sociale domein rond de burger aan de slag wilt gaan. Als inkomensconsulent leer je meer over het armoedebeleid, de toepassing daarvan en de wijze waarop een gemeente bij kan dragen aan de bestrijding van armoede onder burgers. Ook schuldhulpverlening kan iets zijn wat je aanspreekt, waarvoor de opleiding tot inkomensconsulent een stevige basis vormt.

Werken in het publieke domein binnen Den Haag aantrekkelijk 
Steeds vaker overwegen werkzoekenden een functie binnen het publieke domein. Het heeft verschillende voordelen ten opzichte van de private sector. Denk bijvoorbeeld aan de hoge mate van baanzekerheid in het publieke domein; ontslagrondes komen minder vaak voor dan in de private sector. Daar komt bij dat het aanbod aan functies in het openbaar bestuur zeer breed is. Het biedt je de mogelijkheid om na verloop van tijd iets anders te gaan doen binnen dezelfde organisatie. Ook de arbeidsvoorwaarden die de overheid (via de gemeente, provincie of een soortgelijke organisatie) biedt zijn over het algemeen goed. Al moet hier wel bij worden opgemerkt dat je in het publieke domein niet hoeft te hopen op een auto van de zaak.

Standaardportret
Bekijk meer van