Overlast door zware trams onvermijdelijk

De kans op overlast door zwaardere trams van de HTM in het gebied rond de Grote Kerk is aanzienlijk. Maar het risico op schade aan de monumentale bebouwing is ‘hoogstwaarschijnlijk’ gering. De HTM wil nu rubber matten onder de te vernieuwen sporen leggen.

Door

Door Herman Rosenberg

De gegevens over overlast van geluid en trillingen staan in het vorige week uitgebrachte rapport van het ingenieursbureau DGMR, dat in het bezit is van deze krant. Het is een bijgestelde rapportage; in een eerdere versie werden nog meer problemen voorzien, zoals schade aan de Grote Kerk. Maar dat rapport was ‘te streng’, volgens twee andere door de gemeente ingeschakelde bureaus, waaronder Fugro. De onderzoeken zijn gedaan in het kader van de herinrichting en spoorverleggingen in het gebied, die nu gaande zijn.

Het nieuwe, zeer technische rapport van DGMR bevat voor alle met trillingsmeters onderzochte gebouwen dezelfde zinsnede. De inzet van zwaardere trams van het type Avenio en RegioCitadis (Randstadrail) ‘heeft hoogstwaarschijnlijk geen negatieve gevolgen voor de bouwkundige staat’ van het betrokken gebouw. Alleen bij het uit 1564 daterende Oude Stadhuis bestaat er gevaar voor ‘zettingen’ (verzakkingen). Het rapport vermeldt ook dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de zandgrond onder het stadhuis. Wel zal door de inzet van de zwaardere trams in een aantal gebouwen, waaronder de Grote Kerk, de ‘hinder van laagfrequent geluid toenemen’. De Avenio moet in de toekomst gaan rijden op de route van lijn 16. Het deel van dat traject tussen de Torenstraat en het Buitenhof doet ook dienst als ‘calamiteitenroute’, als de tramtunnel niet kan worden gebruikt.

Zorgen
De Stichting Grote Kerk, die het bedehuis exploiteert, heeft in eerdere overlegrondes haar zorgen kenbaar gemaakt. Bestuurslid Marco van Kampen wijst erop dat er in de rapportages telkens termen als ‘hoogstwaarschijnlijk’ staan. “Het is dus maar afwachten of de kerk niet toch schade ondervindt.” Tevens is de kans niet denkbeeldig dat de verwachte toename van trillingen en geluid hinder gaat opleveren bij concerten, die veelvuldig in de kerk worden gehouden. De stichting is overigens alleen maar beheerder van de kerk, die nog altijd eigendom is van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage.

Op basis van het DGMR-rapport hebben gemeente en HTM besloten de fundering van de nieuwe tramrails aan te passen. Eerder deze week is in een overleg met belanghebbenden meegedeeld dat ‘elastische matten onder de trambaan’ worden gelegd. Die zouden de trillingen afzwakken en het geluid dempen. ‘Na afloop van de werkzaamheden blijven we het effect van deze matten monitoren,’ aldus het gemeentelijke projectbureau.

Over de herinrichting, opbreekwerkzaamheden en toekomstige overlast wordt al maanden gediscussieerd tussen de gemeente, aannemer Habo en de HTM aan de ene kant en omwonenden en ondernemers aan de andere kant. Volgens critici is de hele operatie slecht voorbereid, waardoor er telkens aanpassingen nodig zijn. Verder zou er veel te weinig aandacht zijn voor de bescherming van de monumenten, met name het Oude Stadhuis en de Grote Kerk.

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Dit bericht wordt u gratis aangeboden. Wilt u een abonnement op DHC? Klik dan hier.

Standaardportret
Bekijk meer van