HTM krijgt miljoenen extra, mede voor nieuwe remise

De HTM krijgt miljoenen extra om het Haagse openbaar vervoer op peil te houden. Ook draagt de Metropoolregio flink bij aan de renovatie van een remise en de bouw van een nieuwe.

Door

Met de financiële steun wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de tobbende ov-bedrijven in de regio ondersteunen. Ook de RET in Rotterdam en busbedrijf EBS krijgen flink meer geld.

Als compensatie voor de tegenvallende reizigersaantallen sinds corona krijgt de HTM 5,7 miljoen euro extra. Daarmee wordt beoogd recht te doen aan het maatschappelijk belang van het ov, de ov-behoefte van reizigers en wens tot faciliteren van ov-gebruik op dit moment en in de nabije toekomst,’ aldus de MRDH in een voorstel. Dit betekent niet automatisch dat de dertien vorig jaar opgeheven haltes weer in gebruik worden genomen. Dat vergt de inzet van meer voertuigen en personeel en daar heeft het bedrijf nu juist tekort aan. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw vervoerplan voor 2025. De HTM laat weten dat in dat kader samen met de MRDH wordt bekeken of de haltes of een aantal daarvan kunnen terugkeren.

Nieuwe remises

Daarnaast investeert de MRDH in twee tramremises van de HTM. De remise in Scheveningen aan het Harstenhoekplein wordt ingrijpend verbouwd en bij het Prins Clausplein in Ypenburg komt een nieuwe opstelplaats, geen echte remise zoals eerder het plan was. Het vervoersbedrijf heeft die ruimte onder meer nodig voor vijftig nieuwe trams die in 2027 arriveren. De MRDH draagt 42 miljoen euro bij aan de kosten van de remises.

 

Zonder dat geld zou het nodig zijn om de ov-tarieven met 11,72 procent te verhogen
MRDH

 

De Ypenburgse remise is nog in de ontwerpfase. De bouw ervan moet in 2026 beginnen. De gemeente wilde dat de remise een multifunctioneel complex zou worden, met ruimte voor bedrijvigheid boven de tramrails en een groen dak. Maar dat gaat niet door. Voor de HTM en de MRDH is het een dure grap, terwijl er geen noodzaak is – de trams kunnen evengoed in de buitenlucht staan.

‘Bij het bouwen boven spoor, in dit geval een remise, worden er extra eisen gesteld aan gebouw en constructie met substantiële extra bouwkosten,’ lichtte wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) onlangs toe in een brief. Hij wil kijken of de remise zo kan worden gebouwd dat er alsnog ruimte overblijft voor andere bedrijvigheid op het terrein.

Tarieven HTM

De ov-tarieven blijven komend jaar gelijk. Het demissionaire kabinet heeft eerder deze maand extra geld toegezegd om te voorkomen dat de kosten van tram- en busritjes omhooggaan. ‘Zonder dat geld zou het nodig zijn om de ov-tarieven met 11,72 procent te verhogen,’ aldus de MRDH in een persbericht.

Standaardportret
Bekijk meer van