Wijkorganisatie op de bres voor gezinswoningen

‘De buurt raakt meer bevolkt door studenten, die zorgen voor meer overlast.’

Door

De groeiende kamerverhuur en woningsplitsing in het Regentesse- en Valkenboskwartier zorgen ervoor dat deze wijk sociaal aan lager wal raakt. Dat zegt wijkorganisatie Mafuganova. Woordvoerders eisten daarom deze week bij de Raad van State een verbod op kamerverhuur en woningsplitsing.

De wijk raakt steeds meer bevolkt door Oostblokkers en studenten. Die hebben een andere leefstijl en zorgen voor meer overlast, zei een woordvoerster. Bovendien brengen kamerbewoners meer auto’s in de wijk dan gezinnen en dat verhoogt de parkeerdruk. Aan die verdichting van het aantal bewoners en auto’s moet volgens de wijkorganisatie een einde komen.

Mafuganova hoopte vergeefs dat de gemeente dit zou regelen in het nieuwe bestemmingsplan voor het Regentesse- en Valkenboskwartier. De gemeente vertrouwt op haar Huisvestingsverordening. Daarin is de kamerverhuur voldoende geregeld, aldus een woordvoerder. Maar volgens de wijkorganisatie is die regeling boterzacht; het legt de kamerverhuur niet keihard aan banden.

Woningsplitsing

De gemeente erkent dat, maar in de praktijk wordt wel een hard beleid gevoerd. In kwetsbare wijken als Valkenbos en Regentes mogen per woning maximaal drie personen een kamer huren. Inclusief de hoofdbewoner. Bij meer dan drie bewoners is een vergunning vereist. Maar die wordt niet verleend in kwetsbare wijken. Dus ook niet in Valkenbos en Regentes, afgezien van het Koningsplein en de Heesterbuurt.

De Raad van State gaat nu beoordelen of de kamerverhuur ook in het bestemmingsplan geregeld moet worden om zo de leefbaarheid te kunnen beschermen. Het kan zijn dat de Raad net als de wijkorganisatie vindt dat de Huisvestingsverordening niet voldoende is. In dat geval gaat het bestemmingsplan Regentesse- en Valkenboskwartier op dit onderdeel onderuit.

De gemeente probeerde dat deze week bij de Raad te voorkomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente bestaan er genoeg regelingen zoals de APV om overlast in de buurt aan te pakken. De woordvoerder geloofde ook niet dat kamerbewoning meer parkeerdruk oplevert dan een gezin. Eerder andersom, dacht hij. Het autobezit onder studenten is sowieso niet hoog.

Anderzijds wees hij de Raad en de wijkorganisatie ook op de taak van de lokale overheden om een voorraad woningen voor vaak tijdelijke kamerbewoning te hebben. Naast koopwoningen en sociale huurwoningen. In Nederland moet kamerbewoning nog groeien, omdat daar behoefte aan is. De gemeente moet dus meer partijen tevreden houden.

De Raad doet over zes weken uitspraak.

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van