Romance in de Scheveningse Bosjes

In de natuur geen polonaise. Opknappen, conserveren, verbinden – dat is de boodschap die de speciaal geformeerde Denktank Scheveningse Bosjes maandag presenteerde. En de wethouder? Die vindt het prachtig.

Door

Door Herman Rosenberg

Een strak zaaltje in het hotel Crown Plaza Den Haag – Promenade, met uitzicht op weelderig maar verregend groen. Tafels in U-vorm met boeketten bloemen en flessen in geschenkverpakking. Vrolijke gezichten, bijna tastbare opluchting. De Denktank Scheveningse Bosjes is eruit. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte), die er ook is, straalt. Hij is het die de bloemen en flessen heeft meegenomen, enthousiast als hij is over dit voorbeeld van ‘Haagse Kracht’, de codenaam voor inspraak en participatie van de burgerij.

De pers mag binnenkomen. En dan gaat het mis. Een filmpje dat is gemaakt over het proces en waarin vele soorten gebruikers van de Bosjes aan het woord komen, loopt telkens vast bij de mevrouw met de hond. Dan maar geen filmpje. Daarna blijkt er niet echt een woordvoerder te zijn. Wel ligt er een fraai boekje. ‘Breng Romantiek Terug’, heet het en het bevat een visie die vooral uitgaat van het versterken van de bestaande kwaliteiten van de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij. Natuur en biodiversiteit verdienen bescherming, overbodig asfalt moet weg en waar mogelijk moet het duinbos zelfs groeien. ‘Het gebied hoeft niet op de schop. Integendeel: het gros is goed zoals het is,’ aldus de inleiding.

Die passage verwijst uiteraard direct naar de plannen die Revis eind 2015 onder de noemer ‘Internationaal Park’ lanceerde. Het idee was om de Bosjes en de buurparken om te vormen tot een soort Central Park met brede, verharde paden voor joggers, horecapaviljoens en meer ruimte voor evenementen. Er stak een storm van protest op, die ook landelijk de aandacht trok: allemaal keurige mensen die boos waren op de VVD-wethouder. Er werd zelfs gedemonstreerd. Het college van B en W besloot tot een tactische terugtocht en herinnerde zich ook de eigen beloftes over Haagse Kracht. En dus kwam er een breed samengestelde ‘denktank’: twaalf leden met verschillende achtergronden en insteken, maar zonder directe band met bestaande wijkorganisaties.

Barrière
De nieuwe visie bevat ook een minder romantisch voorstel, althans een plan dat forse ruimtelijke ingrepen vereist. Het gaat over de Prof. B.M. Teldersweg, die het gebied nu met twee rijstroken per richting doorsnijdt. Die barrière moet weg. Piet Hein Scheer, de verkeersman van de denktank, legt het uit. “Je kunt die weg niet wegtoveren. In overleg met specialisten van onder andere de Rotterdamsebaan zijn we uitgekomen op het DODO-principe: dicht-open, dicht-open. We willen dat de weg op twee plekken wordt overkluisd met natuurbruggen.” Het klinkt iets eenvoudiger dan het is. De hele weg zou verdiept moeten komen te liggen met twee keer een overdekt deel, grofweg de sectie bij Tennispark de Bataaf en die voorbij de Waterpartij. Het grootste probleem is dat die weg zich even eerder nog op een viaduct bevindt. De oplossing daarvoor zou zijn om het talud na het Hubertusviaduct af te graven en de weg te laten dalen. Hij zou ondergronds de Aletta Jacobsweg bij Madurodam moeten kruisen en dan verdiept weer verder, om bij het Crowne Plaza weer boven te komen.

Bondgenoot
Wethouder Revis, voorheen nog de boeman, presenteert zich nu als bondgenoot. Dit proces van meedenken en rapporteren is ‘hét voorbeeld van Haagse Kracht’. “Als je de stad vraagt om mee te denken, moet je de uitkomst ook serieus nemen.” Het meest heikele, want duurste voorstel is natuurlijk dat voor de Teldersweg. Revis zegt het ‘geen onrealistisch plan’ te vinden en bereid te zijn een nader onderzoek te laten doen. Om te beginnen komt er een werkbespreking met de gemeenteraad. De denktank is blij met de boodschap van Revis. Lid Marius Kolff: “De wethouder heeft geluisterd. We zijn écht verder gekomen.” De romance tussen wethouder en denktank is compleet.

Of de liefde duurzaam is, moet nog blijken. Niet alles zal haalbaar zijn. En er zijn bedreigingen of in elk geval bronnen van nieuwe onenigheid zoals de uitbreiding van Madurodam en de vernieuwing van de trambaan op de Scheveningseweg. Geen van beide hete aardappels komt in het rapport van de denktank voor.

De Prof. B.M. Teldersweg vormt een barrière tussen de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot.  

Abonnement op DHC? Klik dan hier.

Standaardportret
Bekijk meer van