Onenigheid over dure, beweegbare vloer concertzaal OCC

De concertzaal in het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC) is alleen goed te exploiteren als er een kostbare beweegbare vloer in komt. Maar bouwer Cadanz vindt die te duur. De Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC), die uiteindelijk de supervisie krijgt over alle zalen, houdt vast aan het programma van eisen.

Door

Door Herman Rosenberg

In het door de gemeenteraad vastgestelde eisenpakket staat dat er in de concertzaal ‘een vlakke vloer die hellend kan worden gemaakt gewenst is’. De achtergrond daarvan is dat de zaal behalve voor klassieke muziek ook bestemd is voor popconcerten, jazz, wereldmuziek en evenementen als gala’s. Er moeten ook tafeltjes en ‘mobiele bars’ in kunnen staan. “Dan heb je liever een vlakke vloer,” zegt DMC-directeur Henk Scholten. “Een aanpasbare vloer is nu in onderzoek. Ik ga ervan uit dat deze er komt.”

De vraag is of dat ook zal gebeuren. In de laatste versie van de bouwtekeningen is een vaste vloer opgenomen die trapsgewijs stijgt, maar die dus niet beweegbaar is. In een eerdere versie van de tekeningen was er alleen een  vlakke vloer opgenomen. 
Volgens bronnen rond het bouwoverleg draait het in de discussie met het consortium Cadanz vooral om de kosten van een beweegbare vloer. Die zouden enige tonnen bedragen. Maar dat lijkt een conservatieve schatting. In 2013 werd de Philharmonie in Haarlem, die kleiner is dan de nieuwe Haagse zaal, voorzien van een verstelbare vloer en dat kostte één miljoen euro. Haarlem koos voor die optie om exact dezelfde redenen als DMC nu aanvoert: de mogelijkheden om de zaal optimaal te exploiteren. 

Afspraken         
Bouwer Cadanz geeft geen commentaar en verwijst naar de gemeente. Een woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur) laat weten dat de bouwer zich ‘houdt aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het contract’ en dat ‘de schuine vloer past binnen de financiële kaders van het project zoals die door de raad zijn vastgesteld’. Er wordt niet meer gesproken over de beweegbare vloer uit het programma van eisen.

Het definitieve ontwerp voor het OCC wordt vermoedelijk eind oktober voorgelegd aan alle betrokken partijen: DMC, Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium. Die moeten dan opnieuw akkoord gaan. Binnenkort wordt ook een ‘second opinion’ verwacht over de toekomstige exploitatie van het OCC. De kwestie van de vloer is in dit verband belangrijk. Want als de concertzaal niet vlak kan worden gemaakt, is deze dus minder goed te exploiteren.

De concertzaal in het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum, versie 2015. | Artist’s impression: Cadanz  

Abonnement op DHC? Klik dan hier

Standaardportret
Bekijk meer van