Mooiste ministerie wordt ‘landgoed’ met woonfunctie

De oude zetel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, voorheen het KLM-gebouw, krijgt een derde leven als wooncomplex. De ‘nieuwe’ vleugel van het complex wordt afgebroken.

Door

Dat blijkt uit de plannen van de Rotterdamse ontwikkelaar Impact Vastgoed, die het monumentale complex aan de Plesmanweg onlangs voor 43 miljoen euro van het rijk heeft gekocht. Directeur Bart Dura van Impact stelt met nadruk dat de ‘cultuurhistorische waarde’ van het gebouw wordt gerespecteerd. “Door het op een passende manier te herontwikkelen brengen we de charme van het pand terug,” zegt hij. Er komt ook ruimte voor ‘kantoren, ontspanning, cultuur en horeca’. Maar een vestiging van Van der Valk, waarvan eerder sprake is geweest, komt er niet.  

Na de sloop van de vleugel, die in 1987 werd toegevoegd naar ontwerp van architect Kees van der Hoeven, worden drie nieuwe appartementencomplexen gebouwd in een stijl die aansluit bij de baksteenarchitectuur van de oorspronkelijke schepping. Eén van de nieuwe delen wordt als noordelijke vleugel aan de oudbouw gekoppeld; de twee andere toevoegingen zijn losse torens. In het totaal komen er 225 appartementen, waarvan 65 in de sociale-huursector. Het betrokken architectenbureau is V8, ook al uit de Maasstad. Het wordt geleid door Rudolph Eilander en Michiel Raaphorst. Zij deden in Den Haag eerder de verbouwing van het Sijthoff City-complex. In Rotterdam verrijst van hun hand onder meer de nieuwe KPN-toren ‘op Zuid’. 

Inpassing
De plannen voorzien volgens Impact ook in een betere inpassing van het complex in de omgeving. De betonnen vleugel uit 1987, die nu een barrière vormt naar de wijk Duttendel, verdwijnt dus. En de nieuwbouw wordt ingepast in een parkachtige aanleg, die openbaar toegankelijk wordt. Op de site van Impact wordt het wervend verwoord: Het plan ‘verbindt op logische wijze de verschillende elementen in de directe omgeving: de Stadskwekerij, de Kwekerijvaart, de meanderende fiets- en wandelpaden en op grotere afstand de sportvelden en de manege als onderdeel van het groene achterland’. Ook valt verschillende keren de term ‘landgoed’, al zijn die er in de directe omgeving niet.

De gemeente Den Haag is positief over de plannen. ‘Er komt een prachtige verbinding tussen alle woonfuncties en de waterrijke en groene omgeving. Het biedt een leuke nieuwe woonomgeving in een prachtig oud monument,’ aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) in een reactie op het nieuws van de verkoop aan Impact Vastgoed.

Het gebouw gold en geldt door de fraaie groepering van bouwmassa’s, de goede detaillering en de spectaculaire overbouwing van de Kwekerijvaart als een van mooiste kantoorgebouwen van Nederland. Bouwmeester Dirk Roosenburg ontwierp het  eind jaren dertig van de vorige eeuw in opdracht van KLM-president Albert Plesman. De eerste vleugel werd opgeleverd in 1940, zes jaar later volgde een uitbreiding. In 1970 betrok het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu: Infrastuctuur en Milieu) het pand. Het departement is onlangs verhuisd naar het voormalige VROM-complex aan de Rijnstraat.  

Door Herman Rosenberg

Vogelvlucht van het oude ministerie aan de Plesmanweg met erachter de nieuwbouw. | Artist’s impression: Impact Vastgoed/V8 architects  

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u een abonnement op DHC? Klik dan hier.

 

 

 

Standaardportret
Bekijk meer van