HSP-bingo werd Oudshoorn fataal

Het is HSP-raadslid Joeri Oudshoorn niet gelukt een hogere plaats op de kandidatenlijst van zijn partij te bemachtigen.

Door

Door Jan van der Ven

Hij belandde op plaats negen, maar wilde stijgen naar nummer drie. Want alleen zo is prolongatie van zijn raadslidmaatschap realistischer. Tijdens een besloten ledenvergadering van zijn partij, vorige week vrijdag, bleek hij echter onvoldoende steun te krijgen voor zijn wens.

Het was even slikken voor Oudshoorn: “Ik had gehoopt tijdens de ledenvergadering meer duidelijkheid te krijgen over het aantal leden dat mij steunt, maar dat is niet gebeurd.” Hij zegt dat hij nog even moet wennen aan het idee dat de kansen voor een nieuw raadlidmaatschap zijn afgenomen met zijn negende plaats. “Het is nog niet ingedaald.”

Het werd een rommelige en soms chaotische ledenvergadering, die vrijdagavond. Het HSP-lid Guido Beauchez had eerder op internet handtekeningen verzameld ter ondersteuning van Oudhoorn’s wens. In relatief korte tijd haalde hij er dik tweehonderd op. Toen hij tijdens de vergadering de aanwezigen wilde uitleggen waarom hij vindt dat Oudshoorn beter (en dus hoger) verdient, mocht hij tot zijn verbazing het woord niet voeren. “Dat verdient geen schoonheidsprijs”, concludeert hij.

Toen het vervolgens tot stemmen kwam, bleek het betreffende formulier voorzien te zijn van nog twee opties: Oudshoorn op nummer zeven en Oudshoorn op nummer vijf. Met als gevolg dat de 44 leden konden kiezen uit meerdere noteringen voor Oudshoorn, als een soort HSP-bingo. “Niemand wist van wie die twee opties afkomstig waren”, stelt Beauchez. De versnippering had uiteindelijk tot gevolg dat Oudshoorn niet voldoende stemmen verwierf voor de begeerde derde plek omdat er ook stemmen naar de overige twee varianten gingen.

Slager

Beauchez keek vreemd op van de wijze waarop de stemmen vervolgens werden geteld. Hij zegt: “De kiescommissie die Oudshoorn op plaats negen zette, heeft zelf de stemmen geteld. Dat is toch zoiets als de slager die zijn eigen vlees keurt”. 

Guido Beauchez vindt het jammer dat zijn opzet niet geslaagd is. Dit voorjaar werd hij lid van de HSP  “Ik ging voor de twee J’s: die van Joris en van Joeri”. Hij vindt dat Oudshoorn een hogere plek verdiende, omdat hij het raadslid leerde kennen als dossiervreter die precies weet waar hij het over heeft. En als iemand die niet meebuigt, indien nodig.

 

REACTIE

HSP-fractievoorzitter Peter Bos zegt het beeld dat in dit stuk wordt geschetst van de ledenvergadering niet te herkennen. Het was volgens hem geen rommelige bijeenkomst. Guido Beauchez heeft het woord kunnen voeren. De ´meerdere noteringen´ zijn volgens Bos het gevolg van verschillende ter vergadering ingediende amendementen, die alle in stemming zijn gebracht. Ten slotte stelt Bos dat het stembureau niet uit leden van de kiescommissie bestond, maar uit bestuursleden.

Naschrift hoofdredactie:

Als er misverstanden zijn ontstaan is dat betreurenswaardig, maar hierbij speelde ook een rol dat de ledenvergadering van de HSP niet toegankelijk was voor de pers.    

 

Joeri Oudshoorn. | Foto: PR

Klik hier om een abonnement op DHC te nemen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van