‘DENK zal niet meedoen aan Haagse verkiezingen’

Speculeren over de vraag of DENK mee zal doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, is volgens de lokale partij Islam Democraten (ID, twee zetels in de raad) niet meer nodig. Tot voor kort was er sprake van dat de partijen zouden samenwerken, of een lijstverbinding zouden aangaan. Maar gesprekken in de zomer leverden niets op. Fractievoorzitter Hasan Küçük: “Er kwam niks serieus uit. Geen duidelijke antwoorden in gesprekken of op brieven en berichten.”

Door

Door Mieke van Dixhoorn en Maarten Zeegers

Bij de Tweede Kamerverkiezingen steunde de ID de landelijke nieuwkomer. De trouwe achterban kreeg stemadvies en het brede netwerk van de partij werd ter beschikking gesteld. Volgens de ID is DENK de beste vertegenwoordiging voor moslims op landelijk niveau. “Bij de traditionele politieke partijen is dat steeds minder,” vindt Abdelsadek Maas, voorzitter van de partijraad bij ID.

Op aandringen van diezelfde achterban is er gesproken over een samenwerking bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dat was vooral om verdere versplintering van de ‘moslimachterban’ te voorkomen. Tijdens de landelijke verkiezingen stemden 20.000 Hagenaars, voornamelijk uit de Schilderswijk en het Transvaalkwartier, op DENK. Voor een groot deel zijn dit dezelfde kiezers die drie jaar eerder tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lokale islamitische partijen stemden. Die partijen vrezen bij een eventuele verkiezingsdeelname van DENK zetels kwijt te raken. Omgekeerd zal DENK veel last hebben van de reeds aanwezige concurrentie om de migrantenstem in de stad.

Een partnerschap op lokaal niveau ligt dus voor de hand, maar DENK heeft geen concrete voorstellen gedaan om de geste van de Islam Democraten te beantwoorden met campagnemiddelen of een stemadvies. “Maar voor wat hoort wat,” vindt Küçük.
Bovendien stond niet iedereen binnen de Islam Democraten te springen om met DENK in zee te gaan. Küçük zelf, geboren en getogen Hagenaar met Koerdische achtergrond, heeft bijvoorbeeld niets met de partij en voelt zich juist niet vertegenwoordigd. “Ik heb niet op ze gestemd. Andere mensen in de partij zijn daar vrij in. We hoeven niet op één lijn te zitten. Maar DENK is volgens mij net zo opportunistisch als de PVV. Ze willen stemmen van moslims, maar ze willen niets met de islam te maken hebben. Wij hebben wel een islamitische grondslag. Dat vind ik heel belangrijk.”

Met hele familie
Tahsin Cetinkaya, ID-raadslid en voorzitter van de Turks-nationalistische Grijze Wolven in Den Haag, is daarentegen erg positief over DENK. In maart verkondigde hij dat hij met zijn hele familie op DENK had gestemd en ook nu verklaart hij dat de relatie tussen beide partijen goed is.

Uiteindelijk liepen de onderhandelingen tussen de partijen stuk door de weifelende houding van DENK. De concurrerende islamitische Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn flirtte eerder al nadrukkelijk met DENK. Hij beweerde dat er een samenwerkingsverband bestond en er regelmatig overleg plaatsvond. DENK zelf heeft nog altijd geen concrete toezeggingen gedaan.

DENK-woordvoerder Serhan Soyetkin wil niets meer kwijt dan dat ‘er gesprekken zijn met meerdere partijen’. Het lijkt erop dat DENK zowel de ID als de Partij van de Eenheid van Arnoud van Doorn te vriend wil houden door niet expliciet een keuze te maken. Küçük: “Maar aan ‘we dragen beide een warm hart toe’ hebben we helemaal niks.”

Ook voorzitter van de ID-partijraad Maas bevestigt dat een samenwerking tussen beide partijen ‘niet aan de orde is’. Volgens hem zijn er namelijk afspraken gemaakt dat DENK lokaal niet mee zal doen. En als ze toch meedoen, zegt Küçük: “Alles valt of staat met geschikte en betrouwbare kandidaten. Daarvoor is het netwerk van DENK in Den Haag niet goed genoeg. Bovendien is er weinig tijd meer. Wie willen ze op de lijst zetten?”

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen over de Haagse politiek? Neem dan een abonnement bij DHC.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van