Buurtbewoners vrezen overlast opvang in Rode Kruisziekenhuis

Omwonenden van het voormalige Rode Kruisziekenhuis zijn niet blij met de huisvesting van asielzoekers en andere kwetsbare groepen die de gemeente hier wil realiseren. “Ik zie niet voor me hoe ze dit gaan vormgeven.”

Door

René van Schie woont op de Sportlaan, tegenover het leegstaande ziekenhuis. Hij vindt dat het college van B en W de wijkbewoners meer had moeten betrekken bij het maken van de plannen. Van Schie is naar meerdere informatieavonden gegaan, maar wist niks van dit besluit. “Dan krijg je toch het gevoel dat het op de achtergrond is besloten.”

Van Schie is een van de meer dan vijfhonderd buurtbewoners die zich dinsdagavond verzamelen voor het oude Rode Kruisziekenhuis. Daar wordt een informatieavond gehouden over de tijdelijke invulling van het gebouw. Het pand is recent aangekocht door de gemeente voor het creëren van seniorenwoningen, maar het wordt als het aan B en W ligt de komende vijf tot zeven jaar gebruikt als opvanglocatie voor 440 asielzoekers, 105 starters, 50 daklozen, 45 statushouders en 30 jonge ‘zorguitstromers’. Ook zal het complex nog steeds worden gebruikt als permanente winteropvang voor 80 dakloze mensen.

De menigte is het niet eens met dit besluit en heeft afgesproken om een enquête, die 1200 keer werd ondertekend, te overhandigen aan de verantwoordelijke wethouders. De beveiliging voorkomt dat zij het voormalig Juliana Kinderziekenhuis binnenkomen en begeleidt de groep naar het Haga-complex. Daar nemen de wethouders Martijn Balster (PvdA, volkshuisvesting), Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) en Mariëlle Vavier (GroenLinks, inclusie) de oproep in ontvangst.

Geen draagvlak

De omwonenden vrezen voor de overlast die de opvang kan geven. Volgens hen leverde de pilot voor permanente winteropvang al veel overlast op. Winkeliers beklaagden zich destijds al over een toename van diefstallen.

Ook Vogelwijker Hans Winters staat hier vanavond. Hij woont niet dicht bij het oude ziekenhuis en heeft nooit overlast ervaren, maar hij heeft er wel over gehoord. Winters is het niet eens met het besluit. “Je creëert geen draagvlak door dit ineens aan te kondigen. Ga eerst met mensen aan tafel zitten. Drink koffie met ze.”

Wijkbewoner Willem Peijnenburg stelt dat het plan gedoemd is te mislukken. “Er gaan hier verschillende groepen met problemen komen. Het is of je de hooligans van ADO, Ajax en Feyenoord bij elkaar zet. Die gaan elkaar allemaal afranselen, natuurlijk.”

Plan Einstein

Het leegstaande ziekenhuis wordt gebruikt in het kader van de ‘Haagse aanpak opvang nieuwkomers’. In dat rapport staat dat de gemeente in 2024 zo’n 2095 opvangplekken moet creëren. Dit is meer dan in voorgaande jaren, omdat er in het verleden veel is geïnvesteerd in tijdelijke opvangplekken.

Het complex aan de Sportlaan leent zich hier goed voor volgens het college, dat het Utrechtse Plan Einstein als voorbeeld nam. Het oude ziekenhuis ligt in een woonwijk, waardoor er makkelijker sociale binding ontstaat met buurtbewoners, er wordt gebruikgemaakt van een leegstaand pand en er worden verschillende woningzoekende groepen bij elkaar gezet. ‘Dit is één van de succesfactoren van Plan Einstein en draagt bij aan integratie en participatie,’ verdedigt het college het plan.

 

'Ik woon hier vlakbij en heb ooit een dronken man aangetroffen in mijn tuin`
Vogelwijker Mark

 

In een commissiedebat op 6 juni lieten drie vertegenwoordigers van de winkeliers in de Fahrenheitstraat weten dat zij niet zozeer tegen de komst van de mensen zijn, maar wel tegen het grote aantal. En in de gemeenteraad klonk veel verwarring over de details.

Zo vroeg de ChristenUnie-SGP zich af hoe de buurt wordt betrokken en of het college bereid is de groepen te scheiden wanneer samenwonen toch niet lijkt te werken. De VVD benoemde dat zij 700 extra bewoners veel vond voor een wijk waar 5500 mensen wonen. Onder meer Hart voor Den Haag vindt dat inwoners beter geïnformeerd hadden moeten worden.

Voor het oude ziekenhuis sluit Vogelwijker Mark (‘liever geen achternaam’) zich aan bij de zorgen over het aantal op te vangen mensen. “Ik woon hier vlakbij en heb ooit een dronken man aangetroffen in mijn tuin. Dat is toch wel schrikken. En nu hoor ik dat er honderden mensen bij komen. Ik zie niet voor me hoe ze dit gaan vormgeven. De politie loopt nu al tegen veel problemen aan.”

De gemeenteraad neemt op 20 juni een besluit over de opvang.

 

Standaardportret
Bekijk meer van