Boetes of een leuke zaak?

Meer meldingen van geluidsoverlast

Door

Door Saskia Herberghs

“Er wordt geschoten met losse hagel,’’ zegt Diederick Olthoff van café De Gekke Geit op de Lutherse Burgwal over de boetes voor geluidsoverlast in de Haagse horeca. In dat café treden bijna elke avond muzikanten op. Dat gaat meestal goed, maar begin 2017 kreeg Olthoff een waarschuwing. Daarna heeft hij het café met een box-in-boxconstructie laten isoleren. Officiële metingen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) gaven daarna aan dat hij binnen de geluidsnormen bleef. Een gesprek met de buurman gaf bovendien lucht.

Toch vreest Olthoff voor de toekomst van zijn programmering. “Zoals nu bij Foots.’’ In dat café in de Reinkenstraat organiseert Soesila Sewratan al zesenhalf jaar elke woensdagavond live-optredens. Volgens haar kwam een paar maanden geleden een stel boven de kroeg wonen dat klaagde bij de gemeente. De Omgevingsdienst zou tweemaal overlast hebben geconstateerd. De rekening: 6000 euro.

“En waarschijnlijk komt er nog eens 4000 euro bovenop. Vorige week kreeg ik ook nog een proces-verbaal.’’ Helemaal begrijpen doet Sewratan het niet, maar ze vermoedt dat ze nu bij de strafrechter moet voorkomen. “Ik ben ‘flabbergasted’.’’ Ze vindt het onuitstaanbaar dat de bedrijfsvoering haar op deze wijze onmogelijk wordt gemaakt. “Te veel collega’s zijn al over de kop gegaan. Je doet je uiterste best om er een leuke zaak van te maken en dan krijg je dit.’’

Andere lezing

Overigens geeft de ODH een andere lezing van het gebeurde in Foots. Al in 2015 is – in samenspraak met de ondernemer – gezien dat er om aan de geluidsnormen te voldoen verbouwd moest worden. Hierna werd niets meer van de ondernemer vernomen. Begin september vorig jaar werd bij een controle een overschrijding van de geluidsnormen geconstateerd en in januari weer, tot tweemaal toe. Daarom moet nu de dwangsom ingevorderd worden. Enkele partijen zoals Groep de Mos en de Haagse Stadspartij pleiten overigens voor meer overleg om tot een oplossing te komen.

Het zijn niet alleen de kleine kroegen die in moeilijkheden komen. Maarten Hinloopen, eigenaar van zo’n beetje alle kroegen op de Grote Markt, is ook beboet. Om weer salsa-avonden te kunnen houden, heeft hij voor 30.000 euro geluidswerende maatregelen getroffen aan de achterkant van de monumentale Boterwaag. Gedurende die bouw werd wéér een boete opgelegd. Volgens de ODH omdat de muziek luider was dan toegestaan. “De ondernemer heeft ervoor gekozen wel luid muziek te spelen voordat de isolatie gereed was.’’

Hinloopen houdt een warm pleidooi voor de aanwijzing van buurten met een specifieke bestemming. Dat geeft zowel de bewoners als de ondernemers duidelijkheid. Maar het stadhuis is moeilijk in beweging te krijgen, vindt de ondernemer, die een rapport van ‘het geluidBuro’ aanhaalt van augustus vorig jaar waarin staat dat de gemeente de geluidsnormen kan aanpassen al naar gelang de situatie, per bedrijf of per gebied. Sewratan: “Nu zijn overal dezelfde decibellen toegestaan: in een winkelgebied, in een uitgaansgebied en in een bewonersgebied. Dat is kolder. Niemand weet waar hij aan toe is.’’

Leuke dingen

Om Den Haag leuk te houden, zeggen de ondernemers, moeten er wel leuke dingen worden georganiseerd. Zoals concerten. Olthoff, die ook eigenaar is van hostel The Hague, hoort van zijn buitenlandse gasten dat ze de stad onder meer voor de livemuziek bezoeken. “Er moet levendigheid zijn.’’ Hinloopen meent dat Den Haag Marketing hetzelfde beweert. “Die organisatie wil dat er dingen worden georganiseerd voor studenten en expats.’’

Desondanks ervaart hij dat er veel onwil is bij de gemeente. “Hier is een 24-uursgebied. Maar er is geen flankerend beleid. Als de gemeente iets wil, moet ze zorgen dat het kan.’’ Hinloopen heeft het idee dat er voorheen vaker geluidsoverlast werd gedoogd. Nu zouden velen zijn beboet of gewaarschuwd; het gaat zowel om zaken in de binnenstad als aan het strand. Hinloopen wil dat er duidelijkheid komt in wat mogelijk is in welke gebieden in de stad. “Wethouder De Bruijn is een aardige man, maar hij moet keuzes maken.’’

De gemeente zit al sinds 2013 in het regionaal samenwerkingsverband ODH en ontkent dat er de laatste tijd strenger wordt gehandhaafd. Wél zijn er meer meldingen van overlast. Dat er geen horecaconcentratiegebieden worden aangewezen zoals Hinloopen graag zou zien, komt omdat Den Haag veel aan- en inpandige woningen heeft bij horecazaken. De gemeente vreest dat de geluidsniveaus in de woningen zouden worden overschreden.

Volgende week praat de gemeenteraad over het voorstel van wethouder Tom de Bruijn (D66) over onder meer de mogelijkheid om huizen en horecazaken te isoleren. Er is berekend dat dit de stad 6 miljoen euro zou gaan kosten. Een proef met ‘zelfcontrole’ door de horeca kan worden ingevoerd zo gauw er afspraken over de kosten zijn gemaakt met de ondernemers. Volgens de wethouder kan dan binnen twee maanden met een proef worden begonnen.

Diederick Olthoff van De Gekke Geit en Soesila Sewratan van Foots vrezen voor hun bedrijf als livemuziek onmogelijk wordt gemaakt. | Foto: Eveline van Egdom

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van