Plaats is verdeeld over herinrichtingsplan

Het plan voor de herinrichting van de Plaats levert gemor op van een aantal omwonenden. Zij vragen zich af waarom er wel geld is om het plein op te knappen, maar niet om structurele problemen aan te pakken. Ondernemers zijn juist positief.

Door

“Allereerst zijn deze plannen historisch onjuist,” stelt bewoner Hans van Nobelen. Namens elf bewoners uit hij zijn onvrede over de herinrichting van de Plaats. Van Nobelen doelt op het idee om het driehoekige plein door te trekken tot aan de Hofvijver, met het standbeeld van Johan de Witt als prominent middelpunt. “De gemeente vindt dat de Plaats een intiem en gezellig pleintje is, maar dat het zich afkeert van de Hofvijver. Volkomen logisch, want het is nooit één geheel geweest. Er heeft altijd bebouwing tussen het plein en de vijver gestaan en later is het een verkeersader geworden.”

Dat laatste is voor Van Nobelen dan ook een grote zorg bij de voorgenomen herinrichting. Het autoverkeer vanaf de Kneuterdijk wordt volgens het huidige plan weliswaar richting de Lange Vijverberg gedirigeerd, trams, bussen, taxi’s en fietsen gaan van en naar het Spui over het nieuwe plein, waar de voetganger het primaat heeft. Van Nobelen: “In zo’n aorta van de stad zorgt dat voor verstoppingen en flinke vertraging voor de HTM.”

Overlast

Het fietsparkeren en het huisvuil zijn Van Nobelen en de zijnen nu al een doorn in het oog. “We hebben veel overlast van fietsen, maar de handhaving ontbreekt. Ook liggen er vaak grote stapels vuilniszakken op straat. Het verbaast ons dat er wel geld is voor een nieuw plein, maar niet om te handhaven en voor ondergrondse containers.”

Ondernemers op de Plaats zijn het gepresenteerde plan beter gezind. Paul Cieremans, shopmanager van juwelier Steltman, vindt dat Van Nobelen een punt heeft als het gaat om de fietsen, maar spreekt van ‘een mooi idee’. “Wel waren er tijdens de bijeenkomst van vorige week wat schermutselingen over het groen op de Plaats,” herinnert hij zich. “Er zouden bomen komen, maar op verzoek van de terrashouders worden het waarschijnlijk beukhagen. Die geven geen schaduw.”

Voor een verkeerschaos vreest Cieremans niet: “Ik geloof dat voetgangers op de ‘psychologische stoep’ langs gevels en terrassen blijven.” Franchiser Kia van der Laan van Bagels & Beans is vooral blij dat de Plaats wordt verfraaid. “Het fietsprobleem is er, maar staat wat mij betreft los van de herinrichting. Er is bovendien een plan voor een ondergrondse Biesieklette op het Buitenhof. Daarop wil ik niet wachten. Ik zie vooral het belang van het verbinden van de verschillende delen van de binnenstad.”

Ondergrondse containers

De woordvoerder van wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, binnenstad) erkent het fietsenprobleem: “In het ontwerp komt een vergelijkbare hoeveelheid stallingsplekken voor fietsen terug. Echter, de vraag om fietsstallingsplekken is groter dan het aantal plekken dat op maaiveld kan worden gerealiseerd. Daarom is het college voornemens om de stallingscapaciteit uit te breiden.” Over de ondergrondse vuilcontainers laat een collega-woordvoerder weten: “De gemeente is voornemens om twee ORAC’s te plaatsen op de Plaats.” Er zijn proefsleuven gegraven om te zien of er leidingen en kabels liggen op de beoogde plekken.”

Standaardportret
Bekijk meer van