Dag van de Voorschool: spelenderwijs afrekenen met een taalachterstand

Dinsdag opende prinses Laurentien voor de tweede keer de Dag van de Voorschool. “Dit is de leeftijd waarop we kinderen moeten leren: taal is plezier.”

Door

“Dit boek gaat over krabben. Weten jullie eigenlijk hoe een krab loopt?”, vraagt prinses Laurentien. Ze zit op een knalrode bank in een van de lokalen van peuterleerplek Robbedoes in het Laakkwartier. Op haar schoot ligt een groot prentenboek, om haar heen maakt een handjevol kinderen krabachtige bewegingen. Een van de peutertjes wandelt naar een tafel en pakt er een plastic speelgoedkrab bij. Ze houdt hem omhoog, alsof ze de aanwezigen wil zeggen: zo ziet een krab er dus uit.

“Taal is zoveel meer dan letters. Het is beeld, communicatie, noem het maar op,” zegt prinses Laurentien als ze het prentenboek weer heeft opgeborgen. In haar aanwezigheid werd dinsdag voor de tweede keer de Dag van de Voorschool geopend. Met het initiatief wil de gemeente Den Haag ouders informeren over het belang van voorschoolse educatie en voorkomen dat zij aan de basisschool beginnen met een taalachterstand. Maar alles op de voorschool gaat spelenderwijs, benadrukt de prinses. “We moeten het de kinderen niet opleggen. Dit is de leeftijd waarop we ze leren: taal is plezier.”

Voorschool

Te veel Haagse kinderen die naar de basisschool gaan, kampen met een taalachterstand. Dus wil de gemeente voorschoolse educatie toegankelijker maken. Sinds 1 januari kunnen alle ouders met een verwijzing van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) hun kinderen gratis aanmelden bij een van de voorscholen in de stad. Hier worden kinderen van tussen de tweeënhalf en vier jaar oud op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Kinderen van ouders die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet machtig zijn, komen in aanmerking voor een verwijzing. Zij krijgen zestien uur voorschool vergoed. Peuters uit de stadsdelen Laak en Zuidwest krijgen automatisch een indicatie.

Desondanks weten nog te weinig ouders hun weg naar de voorschool te vinden, ziet peuterconsulent Hafsa Belhaj. “Als je een indicatie hebt, maar verder niet weet waar je heen moet, hoe het inschrijven werkt en hoe je in één keer loonstroken en pasjes moet overhandigen, dan haken ze vaak af.” Belhaj’ collega Esen Pamay, die naast haar zit, knikt instemmend. “Dit is mijn eerste dag als peuterconsulent,” lacht ze. Dan serieus: “Er is vaak sprake van een taalbarrière. Ouders willen wel, maar durven niet.”

Het is nu een stuk makkelijker om de stap naar een voorschool te maken
Hafsa Belhaj, peuterconsulent

 

Daarom zijn er sinds september door heel de stad peuterconsulenten als Belhaj en Pamay actief die ouders helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie en hun aanmelding bij een voorschool. Dat was even opstarten, geeft Belhaj toe. “Toen onze functie net bestond, waren we nog niet zo bekend in de wijk dat ouders er vertrouwen in hadden. Nu merk je dat ze ons beter weten te vinden.” Pamay deelt haar ervaring: “In het begin wisten ouders nog niet wat de functie van peuterconsulent inhield. Nu is het voor de meesten geen onbekend woord meer.”

Kindertoeslag

Nu voorschoolse educatie sinds een aantal maanden helemaal gratis is, zijn zowel de kosten als de administratieve lasten afgenomen. Die vormden, mede als gevolg van de toeslagenaffaire, een grote belemmering voor ouders. “Dat signaal herkennen we wel,” bevestigt gemeentewoordvoerder Gilles van Santvoort. “Je zag dat ouders wat huiveriger waren om de toeslag aan te vragen.” Daar komt sinds januari langzaam verandering in, merken de peuterconsulenten. “Ouders hoeven geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen en geen Ooievaarspas te overhandigen,” aldus Belhaj. “Het is nu een stuk makkelijker geworden om de stap naar een voorschool te maken.”

In het ‘Integraal Huisvestingsplan’ sprak de gemeente de ambitie dat negentig procent van de Haagse peuters voorschoolse educatie krijgt in 2026. Dat percentage ligt nu nog onder zeventig. De aanstelling van peuterconsulenten, het aanbieden van gratis voorschoolse educatie en de terugkerende Dag van de Voorschool moeten bijdragen aan het behalen van die doelstelling. Peuterconsulent Belhaj: “Op deze dag bieden we ouders de mogelijkheid om heel laagdrempelig een voorschool te bezoeken, verschillende locaties te bekijken en een beetje de sfeer te proeven. En dan staan wij klaar om ze verder te helpen.”

De volgende editie van de Dag van de Voorschool is op woensdag 25 september.

De redactie biedt u dit verhaal gratis aan. Meer Haagse verhalen? Neem een (proef)abonnement op weekkrant Den Haag Centraal. Elke donderdag in de bus. De krant is ook verkrijgbaar bij onze verkooppunten.

Standaardportret
Bekijk meer van