Klassewerk probeert leraren overal vandaan te halen

Het initiatief Klassewerk wil meer goede leraren in het Haagse basisonderwijs. En dat is nodig, want ‘een schrikbeeld ligt op de loer’. Projectleider John Swildens geeft antwoord op vijf vragen.

Door

Door Kim Andriessen

1. U wilt meer goede leraren op basisscholen. Hoe groot is het probleem?
“Groot. Er zijn nu zo’n veertig vacatures op Haagse basisscholen. Als wij niets doen, groeit dit naar vierhonderdveertig in 2020, blijkt uit cijfers van CentERdata (onderzoeksinstituut in Tilburg, red.). Een schrikbeeld ligt op de loer. Ga maar na: minder leerkrachten betekent grotere klassen, minder aandacht voor kinderen en onbevoegde mensen of een interne begeleider of een adjunct-directeur voor de klas. Basisscholen leveren, kortom, slechter onderwijs. En voor het personeel betekent het: meer stress, meer ziekteverzuim en dus nóg meer problemen.”

2. Wat gaat u hier precies aan doen?
“De aanwas van nieuwe leraren is te laag, dus wij moeten zorgen dat het beroep van leraar in Den Haag aantrekkelijker wordt. Wij willen zorgen dat mensen een baan in het onderwijs kiezen. En áls ze dit doen, hen zo lang mogelijk vasthouden. De aanpak hiervoor verschilt per doelgroep. Zo zijn er personen die wel als docent wíllen werken maar niet kúnnen of dúrven. Een van de grootste obstakels vormen de toelatingseisen van de pabo (lerarenopleiding, red.). Dat heeft een afschrikwekkend effect. Daarom wil ik met de twee Haagse pabo-opleidingen in gesprek gaan. Want om in het onderwijs in de Schilderswijk te kunnen werken heb je weer andere kwaliteiten nodig dan in de Vogelwijk. Maar moet je dan wel op basis van één standaardtoets oordelen: geschikt of ongeschikt? Ik denk het niet. Stel: een student haalt de toets niet, maar hij of zij blijkt wel sterke pedagogische kwaliteiten te hebben, kan dit dan niet een aantal tekortkomingen compenseren? Ik vind het ver gaan om zo iemand gelijk af te serveren. Verder zijn er mensen die een carrièreswitch overwegen, maar niet weten hoe of wat. Voor deze groep organiseren wij bijeenkomsten waar ook schooldirecteuren aanwezig zijn. Zo kunnen ze met elkaar in contact komen.”

3. U richt het vizier ook op de krimpregio’s?
“Klopt. In Zeeland, Limburg en Oost-Groningen fuseren scholen om te overleven. Hierbij gaan banen verloren. Goede leraren zitten daar thuis, terwijl hier genoeg werk is. Ik wil onderzoeken hoe wij deze mensen naar Den Haag kunnen halen. Met deeltijdbanen van twee of drie dagen per week, zodat ze toch regelmatig bij het eigen gezin kunnen zijn? Door ze te helpen met een woning zoeken? Lijkt mij de moeite van het onderzoeken meer dan waard.”

4. Speelt de lobby voor hogere salarissen in het basisonderwijs een rol in uw project?
“Dit is een belangrijk thema, dat zag je wel aan de hoge opkomst (60.000 mensen, red.) van de demonstratie onlangs in het Zuiderpark. Maar omdat deze discussie al volop speelt en omdat deze kwestie niet alleen Den Haag maar Nederland aangaat, richt ik mij op andere activiteiten.”

5. Wanneer is Klassewerk in Den Haag een succes?
“Wij kunnen het aantal docenten wel opschroeven door van iedere straathoek een zwerver te plukken, maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Wij maken dus niet alleen een plan om het tekort over drie jaar op te lossen – ja, dat is de aanleiding – wij doen dit omdat hier tot aan het einde der tijden genoeg en goede leraren moeten zijn. Uiteindelijk moet dit plan resulteren in een tijdloos programma waardoor de beoogde leraren, scholen en opleiders weten wat ze moeten doen.”

***

Wie is John Swildens?

John Swildens (1954), voormalig leraar Nederlands, was tussen 2010 en september 2016 rector van het Edith Stein College. Nu is hij als freelance projectleider verantwoordelijk voor Klassewerk, een project van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente.

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u een abonnement op DHC? Klik dan hier.

Standaardportret
Bekijk meer van