Groep de Mos: Streng op veiligheid, met zweempjes D66

‘Geen vraagstuk is voor ons te klein’

Door

‘Geen vraagstuk is voor ons te klein’, staat nog maar eens in de inleiding van het verkiezingsprogramma dat Groep de Mos/Hart voor Den Haag vrijdag 19 januari presenteert. De partij die bekend werd door de ‘ombudsmanpolitiek’ (iedereen kon hulp krijgen) zet ondernemers duidelijk voorop in de plannen. Alles moet worden gedaan om de regeldruk voor hen te verminderen. Ook komt er een ‘vergunningenbutler’ bij de gemeente, zodat niemand meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd, en wordt er geïnvesteerd in citymarketing.

De partij zal niet tornen aan de 30 procent-norm voor sociale woningbouw en wil ook inzetten op betaalbare huur tot 1000 euro per maand. Voordat grote woningbouwprojecten doorgang vinden, moeten deze worden onderworpen aan een leefbaarheidstoets.
Oud-D66’er Rachid Guernaoui die afgelopen voorjaar overstapte, heeft De Mos op het eerste gezicht niet milder gemaakt. Zeker op het gebied van veiligheid komt de partij stevig uit de hoek. Zo moet probleemjeugd naar een heropvoedingskamp en verdwijnen daders van extreme overlast naar tuigdorpen, naar Rotterdams voorbeeld, waar verplichte zorg wordt gegeven.

Maar in het programma zijn zeker zweempjes D66 te herkennen. Er komt bijvoorbeeld een proef met een basisinkomen (voor ouderen). En een paradepaardje van Guernaoui, een impuls voor de grachten in de stad en het openmaken van het Piet Hein Plein, kan rekenen op een investering van 12 miljoen euro. Duurzaamheid heeft wel een plek in het programma, maar ‘klimaatneutraal zijn in 2040 is geen doel op zich’. Maatregelen moeten een ‘sluitende businesscase hebben’. Uiteraard is er wel plek voor bomen. De partij wil er jaarlijks 2000 extra planten.

Lobby

Hoewel de partij ontzettend lokaal is (hét grote verkooppunt), zijn er bij Groep de Mos veel landelijke wensen. Zoals een proef met gekozen burgemeesters. Ook om jihadstrijders de cel in te krijgen, zal De Mos de minister lief moeten aankijken. Hetzelfde geldt voor een van de belangrijkste punten uit het programma: bereikbaarheid. Met name voor openbaar vervoer is een ‘miljardenlobby’ nodig. De partij wil dat er een ‘Deltaplan bereikbaarheid’ wordt opgesteld en reserveert daar ook zelf de middelen voor. Bijna 280 miljoen euro gaat in een fonds. Behalve openbaar vervoer (lightrail naar Zoetermeer en Scheveningen) moet er ook geld naar meer ongelijkvloerse kruisingen, een opwaardering van de Beatrixlaan en P&R-voorzieningen. Dat geld moet worden opgebracht door de verkoop van de Eneco-aandelen die de gemeente in bezit heeft. De huidige raad stemde tegen verkoop, maar De Mos gaat ervan uit dat na de verkiezingen alsnog afstand wordt gedaan.

Gevestigde partijen als D66 en PvdA stelden deze week hoge eisen aan eventuele samenwerking met Groep de Mos in een college. De kandidaat-raadsleden zijn voorlopig niet onder de indruk. Aan tafel bij ‘Jinek’ zei ondernemer John van Zweden (plek 15): ‘Hun beginnen nu al het angstzweet in het broekie te voelen.’

10 punten uit het verkiezingsprogramma

  1. Geen bed, bad, brood-regeling. Asielzoekerscentrum onbespreekbaar.
  2. Meer bankjes in de stad als ontmoetingsplek en rustplek voor ouderen.
  3. Agenda burgemeester en wethouders openbaar.
  4. Schimmelproblematiek aanpakken met een woning-APK.
  5. In 2040 klimaatneutraal zijn, is geen doel op zich.
  6. Hoogbouw aan de kust of in het groen is een no-go.
  7. Brede aanpak van eenzaamheid.
  8. Meldpunt radicalisering en discriminatie.
  9. Onafhankelijke ombudsman voor ondernemers.
  10. Verplichte excursie naar Auschwitz voor middelbarescholieren.

Dit artikel wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op DHC.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van