Donner over formatie: ‘Partijen kregen forse schok’

Cadeautjes uitdelen wordt heel lastig voor het nieuwe college van b en w in Den Haag. De formerende partijen zijn tot nu toe bezig met financiële gaten vullen.

Door

De kans op een coalitieakkoord voor de zomer is minimaal. De gesprekken tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zijn nu vijf weken bezig en ze zijn er nog niet uit. Maar – er is ook niemand van tafel gelopen. Dit was de positieve noot die oud-minister en CDA-prominent Piet Hein Donner kon laten horen, toen hij donderdag bij de gemeenteraad tekst en uitleg kwam geven.

Alhoewel, hij wilde niet in gaan op het proces noch de inhoud. Maar Donner kwam wel even uitleggen waarom het een erg lastige opgave is. Kort gezegd lopen de partijen aan tegen een heel lang wensenlijstje en maar weinig geld om alles mee te betalen. “Ik kan u wel verzekeren dat de confrontatie met de werkelijke problematiek, de ambities en de beperkte met name financiële middelen voor ieder van de partijen een forse schok opleverde,” zei Donner.

Verre van rooskleurig

En het gaat verder dan dat. Donner schetste een beeld dat de gemeente Den Haag eigenlijk al veel te lang op financiële reserves leeft. “De gemeentebegroting is kwetsbaar. Veel ambities en noden van de gemeente zijn opgelost met het oog op het moment.” Dingen die structureel nodig zijn, werden met incidenteel geld gefinancierd. En veel van die regelingen lopen af. Er liggen dus stevige keuzes voor. “Het is een verre van rooskleurige situatie.”

 

De gemeentebegroting is kwetsbaar.

Daar komt bij dat het beleid van het rijk de gemeente op verschillende manieren ook nog raakt. Zo moet de gemeente bijspringen om alle bijstandsuitkeringen te kunnen betalen, is er nog altijd tekort op de jeugdhulp en de zorg en wordt het gemeentefonds (de grote pot geld waar alle gemeentes geld uit krijgen, red.) op meerdere manieren geraakt die voor Den Haag niet goed uitpakken.

Cadeautjes

Het verhaal van de minister van staat kwam erop neer dat we blij mogen zijn dat alle partijen nog aan tafel zitten nu duidelijk is dat er weinig cadeautjes uit te delen zijn. “Het getuigt van politieke moed en verantwoordelijkheid dat geen van de partijen van tafel weg is gelopen om anderen het werk op te laten klappen en zelf vanaf de zijlijn kritiek te leveren.”

 

Geen van de partijen is van tafel weggelopen.

De oppositie hekelt het beeld dat men aan de onderhandelingstafel ‘verrast’ was door de financiële situatie van de gemeente. “Er zit nota bene een wethouder van financiën aan tafel,” zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. Donner beweerde vervolgens dat hij in geen enkel verkiezingsprogramma echte erkenning heeft gelezen voor de situatie zoals hij is.

Keizersnede

De leider van de onderhandelingsgesprekken waarschuwde de oppositie: “Vragen waarom het niet opschiet en of het niet sneller kan is zoveel als een man die aan het kraambed van zijn vrouw tijdens een uiterst moeizame en pijnlijke bevalling zijn vrouw vraagt waarom het niet op schiet en of het niet sneller kan en met wat minder misbaar. Op dat moment geldt eenvoudig: tanden op elkaar, persen en steun bieden.”

De zaal lachte hier smakelijk om. Donner reageerde: “Ik hoor keizersnede, dat is artikel 12 (wat zoveel betekent dat een gemeente failliet is).”

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van