Aantrekken, binden, behouden: Frictiewerkloosheid oplossen door effectief talentmanagement

Bij werkloosheid denk je meestal aan ontslagen worden, een werknemer wiens contract niet verlengd wordt, reorganisaties in een bedrijf of het niet kunnen vinden van werk na een studie. Toch hoeft werkloosheid niet te komen door de werkgever of de slechte economische omstandigheden. Werkloosheid kan ook ontstaan doordat de werknemer uit eigen beweging besluit op te stappen, meestal met als doel om een andere baan te vinden die beter past bij de verwachtingen van de werknemer. Totdat deze baan is gevonden, spreek je van frictiewerkloosheid. Maar hoe voorkom je als werkgever dat je te maken krijgt met deze vorm van werkloosheid?

Partnerbijdrage