Waarom maken steeds meer mensen in Nederland zich zorgen over het waarborgen van hun eigen online veiligheid?

De gemiddelde Nederlander voelt zich veiliger op straat dan online. Uit onderzoek, uitgevoerd door I&O Research, blijkt dat zes op tien Nederlanders zich zorgen maken over hun eigen online veiligheid.

Men maakt zich zorgen over criminelen die hun bankgegevens willen stelen, het hacken van hun computer en heel wat andere redenen. De zorgen zijn de voorbije jaren vooral toegenomen.

Door

In dit artikel bespreken we waarom steeds meer mensen in Nederland zich zorgen maken over het waarborgen van hun eigen online veiligheid. Dit komt door het ervaren van barrières, phishing en malware en het recht op privacy.

Het ervaren van barrières

De meerderheid van de Nederlanders neemt maatregelen om veilig online te kunnen surfen. Ze maken gebruik van een servernetwerk, een netwerk dat vanuit een centrale server wordt bestuurd. Hierdoor zijn ze beter beveiligd, hebben ze meer netwerkmogelijkheden en is er een beter beheer over gebruikers.

Dat neemt niet weg dat er ook een deel mensen is dat geen maatregelen neemt. Dit komt door verschillende barrières waar men mee te maken heeft in het dagelijkse leven.

Deze barrières zijn onvoldoende kennis, onvoldoende financiële middelen en ingewikkeldheid:

  • Onvoldoende kennis: Sommigen hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om hun veiligheid te verbeteren.
  • Onvoldoende financiële middelen: Virusscanners en veiligheidssoftwares zijn duur en niet iedereen kan dit betalen.
  • Ingewikkeldheid: De instructies die ze moeten volgen voor hun veiligheid te waarborgen zijn veel te ingewikkeld.

Phishing en malware

Een op drie Nederlanders heeft al eens te maken gehad met Phishing en malware. Dit zijn twee verschillende vormen van cybercriminaliteit.  Phishing is het ontvangen van een email van een cybercrimineel. Op deze manier proberen ze je persoonlijke gegevens te achterhalen.

Malware staat voor kwaadaardige software, ook wel malicious software in het Engels genoemd. Het is een computerprogramma dat ontworpen is om je computer te infecteren, er een virus op te zetten, en schade toe te brengen.

Phishing mails komen vandaag de dag nog heel veel voor. Mensen ontvangen emails op hun persoonlijk en professioneel emailadres. De mails lijken vandaag de dag zo echt, dat het soms als gewone burger moeilijk is om na te gaan of het om cybercriminelen gaat of niet.

Het recht op privacy

Nederlanders, en mensen in het algemeen, vinden online privacy belangrijk. Ze willen een zo hoog mogelijk niveau van privacybescherming terwijl ze verbonden zijn met het internet. Het beschermen van gegevens (zowel persoonlijk als financieel), voorkeuren en communicatie.

Men heeft recht op privacy, het vermogen om voor zichzelf te bepalen hoe en wanneer hun persoonlijke informatie door anderen wordt gebruikt. Online bescherming is essentieel om veiligheid, waardigheid en zelfbeschikking te waarborgen. Op die manier is het individu in staat om zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Conclusie

Mensen maken zich steeds meer zorgen over hun online veiligheid omdat deze steeds meer in het gedrang komt. Eerst en vooral is privacy een basisrecht en willen mensen dat dit geapprecieerd wordt. Daarnaast krijgt men ook meer en meer te maken met phishing en malware en verschillende barrières. Het is belangrijk dat mensen hierover goed geïnformeerd worden en de kans krijgen om zich te beschermen.

Standaardportret
Bekijk meer van